14. oktoober 1997 kell 22:00

Marokos raudteede kontseptsiooniga tutvumas

Vastab Eesti Raudtee peadirektor Parbo Juchnewitsch

Põhiliselt vaieldi seal, kumb raudteede kontseptsioon on parem, kas Euroopa või mujal inglise keelt kõnelevates riikides, näiteks Põhja-Ameerikas, kasutusel olev. Viimase kasuks on otsustanud ka Eesti Raudtee. Näiteks kasutab seda mudelit edukalt Uus-Meremaa, kus raudtee on sama suur kui Eestis ning teenib aastas 400 miljonit dollarit kasumit.

Esiteks see, et reisijatevedu on eraldatud kaubaveost ning kaubavedusid tehakse võimalikult väikeste kulutustega. See eeldab aga, et kaubavedude arengusse tehakse eelnevalt piisavalt suuri investeeringuid, et tegevusest võimalikult palju automatiseerida. See võimaldab tööjõukulusid vähendada.

Näiteks on maailma ühel viletsamal raudteel Hiinas ühe kilomeetri kohta 60 töötajat, USAs üks ja Eestis neli töötajat.

Euroopa raudteed subsideerivad reisijatevedu miljardite kroonide eest. Riik garanteerib raudteedele kõikvõimalikke laene, mis hiljem lihtsalt kustutatakse, sest raudtee ei suuda neid tagasi maksta. Näiteks on Prantsusmaal riik kustutanud mitukümmend miljardit franki raudtee poolt kasutatud raha. Kuna Eesti riik seda lubada ei saa, otsitaksegi teisi lahendusi.

Seda kirjutab advokaadibüroo Concordia ning asi edeneb vaevaliselt. Kuna Euroopa Liidu seadused, mis puudutavad raudteed, on juba Euroopas endas poleemikat tekitanud, ei saa ka meie neid otse kopeerida. Ilmselt hakatakse neid Euroopaski lähiajal muutma.

Me tegutseme selle järgi. Praegu töötatakse välja firma varade edasise suunamise põhimõtteid ja tingimusi investorite leidmiseks. Väljatöötamine on päris keeruline, sest ka neid ei saa kusagilt kopeerida.

Kahel on dokumendid juba valmis ning teistel tegemisel, sellega tegelevad advokaadibürood. Lähtuvalt Eesti seadustest on see suhteliselt keeruline.

Näiteks elektriraudtee haldamiseks moodustatava aktsiaseltsi puhul tuleb kõigepealt valmis teha üheksa kuu audit. Kui kõik läheb hästi, moodustatakse firma järgmiseks kevadeks.

Reisijateveo aktsiaseltsi loomisel on probleem selles, et Venemaaga pole sõlmitud rahvusvahelist lepingut. Venemaa on põhimõttelise nõusoleku andnud, nüüd tuleb see vormistada.

Praegu pole rohkem soovijaid käinud. Euroopa raudtee-ettevõtted ei saa teiste maade raudteede erastamisel osaleda, seda keelab nende põhimäärus.

Eesti Raudtee on alates 3. oktoobrist 300 miljoni kroonise aktsiakapitaliga aktsiaselts.

Hetkel kuum