10. detsember 1997 kell 22:00

Kuidas lahendada Eesti transpordifirmade konflikt?

Lahendusvariandid on sellised, et üks organisatsioon peab oma sisekorra järgi asjad ise paika panema. Tegemist on ju valitud organisatsiooniga, millel on oma põhikiri ja oma kord, kuidas ta peab asju lahendama. Ega keegi teine ei saa väljastpoolt organisatsiooni hakata organisatsioonis korda looma. Nad peavad ikkagi ise omavahel asjad selgeks tegema ja korra majja panema. Ministeeriumil ei ole mingit võimu selle organisatsiooni üle. Ministeerium on sekkunud niipalju, et me muudame alates järgmisest aastast CEMT-veolubade jagamist. Ministeerium ei hakka neid veolube ise välja andma, vaid hakkab määrama veolubade jaotust.

Need tingimused arutasime nii opositsiooni kui ka Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni praeguse tegevtoimkonnaga läbi ja ilmselt ei saa enam keegi teha etteheiteid, et need asjad on tehtud väga ühepoolselt. Kuigi ega väga konkreetseid etteheiteid pole olnud ka selle aasta kohta. Nii palju, kui meie oleme protestijatega kohtunud, ei esitanud keegi konkreetset näidet, et neid on veolubade jagamise osas ahistatud. Selles osas ei tohiks nüüd tulevikus enam lahkhelisid tulla.

Teised lahkhelid peavad nad ikkagi oma põhikirjast tulenevalt ära lahendama ja kui vaja, siis ka kohtuni välja minema, kui teisiti ei saa.

Seda konflikti saab la-hendada üldse ainult Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni üldkogu. Teist formaaljuriidilist lahendust siin ei ole.

Selge on aga ka see, et see pool, kes on praeguse assotsiatsiooni juhtkonna vastane, otsib ka kontakte läbirääkimiste alustamiseks.

Omavahel tüli kiskuda ei ole kellelgi eesmärgiks, aga ainus lahendus praegusele konfliktile saab ikkagi olla ainult üldkogu kokkukutsumine ja üldkogu otsuste kaudu konflikti lahendamine Rohkem lahendusvõimalusi ei ole.

Sügisel olid meil praeguse juhtkonnaga kontaktid, kuid siis mingit kompromissi ei saavutatud.

Praegu uusi kontakte pole veel olnud, need on loomise järgus. Ametlikku ettepanekut pole kompromissi saavutamiseks veel tehtud, aga suusõnaline ettepanek on juba tehtud.

Ma esindan seda poolt, kes on praeguse juhtkonna vastane, ja meie oleme igatahes seda meelt, et me peame kompromissi saavutama.

See on kasulik mõlemale osapoolele. See tüli tuleb ju ära lahendada ja selleks, et lahendada, tuleb leppida.

Ma ei oska prognoosida, kui kaua võib lahenduse leidmine aega võtta, aga lahendus peab kindlasti tulema. See on lihtsalt aja küsimus ja sõltub sellest, kui kompromissialdis keegi on.

Hetkel kuum