ÄP fototoimetus • 28. november 2001 kell 22:00

Justiitsministeeriumis jagatakse turvalise planeerimise kogemusi

Kaks nädalat tagasi Äripäeva turvarubriigis tutvustamist leidnud trükise ?Kuritegude ärahoidmine hoonete planeerimise ja projekteerimise kaudu? materjalid leiavad põhjalikumat tutvustamist järgmisel nädalal Tallinnas justiitsministeeriumis toimuval seminaril.

Eesti Turvaettevõtete Liidu juhataja Veiko Jürissoni sõnul tutvustatakse seminaril kuritegevust vähendava elukeskkonna aluseid, seda Suurbritannia programmi ?Secured by Design? näidete alusel.

Nimelt sätestab Euroopa linnaharta (Urban charter) Euroopa linnaelanike põhiõigused, muuhulgas ka õiguse elada turvalises linnas, kus oleks võimalikult vähe kuritegevust, õigusrikkumisi ja vägivalda.

Kuritegevuse ennetamist läbi keskkonna kujundamise on arendatud viimase paarikümne aasta jooksul paljudes riikides üle maailma. Kodanike elukvaliteeti oluliselt määrav igapäevane julgeolek on seotud eeskätt erinevate ruumiliste ja sotsiaalsete aspektidega, mida on võimalik juhtida läbi linnakeskkonna planeerimise ja arhitektuursete lahenduste.

Turvaettevõtete Liidu juhataja Veiko Jürissoni sõnul ei saa professionaalne arhitekt ja linnaplaneerija tänapäeval jätta tähelepanuta üha suurenevat nõudlust turvalisuse järele. Samuti ei saa jätta teised linnakeskkonna arenguga seotud osapooled tähelepanuta arhitektuuri ja kogu tehiskeskkonna rolli kuritegevuse riskide ja hirmu vähendamisel. ?Uue kvaliteedi saavutamise eelduseks aga on ühine ja teadlik tegevus kuritegevuse riskide ennetamisel läbi linnaplaneerimise ja arhitektuursete lahenduste,? kinnitab Jürisson.

Kümme aastat tagasi käivituski Inglismaal seda temaatikat käsitlev programm Secured by design, mis on järgnevalt saanud toetust mõjukatelt rahvuslikelt organisatsioonidelt ning levinud tänaseks üle kogu Suurbritannia. Oma vahetut praktilist kogemust nimetatud programmist ja professionaalseid teadmisi jagavad käesoleval seminaril eesti kolleegidega Home Office Crime Reduction Unit Crime Reduction Officer Paul Francis ning Force Architectural Liaison Officer for the County of Gloucestershire Derek Harrison.

Osa võtta soovijad saavad ennast registreerida kuni 30. novembrini telefonil 612 7836, või e-posti aadressil [email protected].

Autor: ÄP

Hetkel kuum