12. detsember 2001 kell 22:00

Viimane linnavalitsuse istung jagas ohtralt raha

Kommunaalametile eraldati kokku 583 770 krooni, sellest 500 000 krooni eraldati Tallinna Kaarli kiriku fassaadivalgustuse väljaehitamiseks. Nimetatud summa eest ehitatakse vastavalt olemasolevale eskiisprojektile Kaarli kiriku fassaadivalgustus.

83 770 krooni eraldati kommunaalametile riigikohtu 7. novembri 2001 kohtuotsuse täitmiseks. Kultuuriväärtuste ametile eraldati 125 000 krooni, et toetada Tallinna Jaani kiriku orelifondi. Sihtasutus Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond eesmärgiks on vahendite kogumine ja nende sihipärane kasutamine Tallinna Jaani kiriku oreli restaureerimiseks.

Linnakantseleile eraldati 300 000 krooni õigusabi eest tasumata arvete tasumiseks.

Ettevõtlusametile eraldati 200 000 krooni, et toetada aastavahetusel Harjumäel toimuva ilutulestiku korraldamist.

Spordi- ja noorsooametile eraldati 62 213 kr ja 25 senti, et tasuda tegevuse lõpetanud Tallinna ratsaspordibaasi vee- ja kanalisatsiooniteenuste võlg Tallinna Loomaaiale.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum