Peeter Raidla • 19. detsember 2002 kell 15:25

Keskpanga nõukogu võttis teadmiseks Eesti Panga arengukava

Eesti Panga nõukogu võttis täna teadmiseks keskpanga strateegilise arengukava aastateks 2003-2005.

Arengukava kohaselt on Eesti Panga peaeesmärkideks Eesti krooni väärtuse säilitamine ja täisväärtuslikkuse kindlustamine raha funktsioonide täitmisel, Eesti finantssüsteemi turvalisuse ja stabiilsuse edendamine ja ühiskonna sularahanõudluse rahuldamine.

Rahapoliitika vallas on keskpanga põhitegevusteks lähiaastatel Euroopa

Majandus- ja Rahaliiduga (EMU) liitumise täpsustamine ja elluviimine ning valuutakomitee säilitamine Eesti ühinemiseni EMU-ga.

Finantsstabiilsuse osas on oluline finantssektori rahvusvahelise konkurentsivõime toetamine ja riigisisese panganduskonkurentsi soodustamine. Lisaks toimub pankadevahelise arveldussüsteemi täiustamine ja ettevalmistused liitumiseks Euroopa reaalajalise maksesüsteemiga TARGET.

Raharingluse osas on ülesandeks soodustada kaasaegsete maksevahendite kasutamist. Arengukava tõstab esile ka vajaduse valmistuda Eesti Pangal Euroopa Liidu institutsioonide komiteede ja töögruppide töös osalemiseks. Oluline on välisreservide haldusega seonduva riskijuhtimise keskkonna arendamine ja tugevdamine kooskõlas Euroopa Keskpanga standarditega.

Strateegilise arengukava avaldab Eesti Pank oma koduleheküljel.

Hetkel kuum