Virkko Lepassalu • 4. november 2003 kell 16:41

Vene raudteeoperaatorid peavad Eestis tegutsemiseks siin firma looma

Homme tuleb Riigikogus 2. lugemisele Raudteeseadus, mis nõuab Vene raudteeoperaatoritelt Eesti raudteel tegutsemiseks siin allettevõtte loomist.

Raudteeseaduse eelnõu paragrahvis 115 sisaldub ettevõtjate ringi kitsendav punkt. Eelnõus öeldakse nimelt, et raudteeveo-ettevõtja, kes ei ole asutatud Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis, saab läbilaskevõimeosa endale juhul, kui sellele ei ole Eesti või EL ettevõtja kandideerinud.

Kuna Eesti Raudtee üksi neelab suurema osa läbilaskevõimest ning vakantsi suure tõenäosusega ei teki, tähendab see, et näiteks transiidifirma Transoil peaks läbilaskevõime osale kandideerimiseks asutama Eestis oma tütarettevõtte.

'Kui tahtjaid rohkem kui läbilaskevõime lubab, peavad kõik võrdsetel alustel kandideerima,' kommenteeris Riigikogu majanduskomisjoni liige Liina Tõnisson. Läbilaskevõimet jagavaks asutuseks jääb seejuures Raudteeamet.

Selleks, et läbilaskevõime osale kandideerida, peab aga kandideerija olema kantud kas Eesti või mõne EL riigi äriregistrisse. 'Kui ta registreeriks Eestis oma firma, siis ei teki ju probleemi,' arvas Tõnisson transiidifirma Transoil kohta, kes tegeleb naftaveoga.

Tõnissoni kinnitusel kirjutati see punkt seaduse eelnõusse valitsuse ettepanekul ning majanduskomisjon pooldab seda.

Hetkel kuum