Heidit Kaio • 26. november 2003 kell 11:32

Tallinn kinnitas munitsipaalkoolide investeeringute kava

Tallinna linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks munitsipaalkoolide investeeringute kava aastateks 2004-2012.

Kava näeb ette 43 koolimaja põhjaliku remondi ja ülejäänud koolide osalise remondi.

Tallinn on juba investeerinud haridusasutuste hoonete korrastamisse ajavahemikul 1996-2003 858,4 miljonit krooni.

Lasteaedade remondiks eraldatakse 1/3 munitsipaalkoolide investeeringute mahust.

Järgmise aasta investeeringute kava näeb ette põhjaliku remondi kaheksas munitsipaalkoolis. Tallinna Pae Gümnaasium saaks remonditud 22,8, Pirita Majandusgümnaasium 22, Tallinna Mustamäe Gümnaasium 19,7, Tallinna Prantsuse Lütseum 14 ja Tallinna Mustjõe Gümnaasium 10,5 miljonit krooni eest.

Suurem remonti on kavandatud veel Tallinna Kopli Ametikooli 8, Tallinna Kunstigümnaasiumi 5,5 ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi 5,5 miljoni krooni eest.

Tervikremontide maksumuse määramisel arvestatakse hoonete üldpinna suurust ning vastavalt senisele kogemusele on 1 ruutmeetri ehitusliku pinna maksumuseks planeeritud uuemate hoonete puhul ligi 4000-4500 krooni, vanemate hoonete puhul kuni 10 000 krooni ja vanalinnas kuni 20 000 krooni. Koos remondiga on ette nähtud ka koolide sisustuse ja mööbli uuendamine.

Tallinna munitsipaalkoolides õpib 2003. aasta septembri seisuga 51 855 õpilast ja töötab 4119 pedagoogi. Lasteaedades käib 15 724 last ja neid juhendavad 1814 õpetajat.

Tallinna haridussüsteemis on 8 põhikooli, 57 gümnaasiumi ja keskkooli, 7 kooli erivajadustega õpilastele, 2 täiskasvanute gümnaasiumi, 8 lasteaed-algkooli, 121 lasteaeda ja -sõime, 2 erilasteaeda, 10 huvialakooli ja Õpetajate Maja - kokku 216 asutust, mis paiknevad ca 645 000 m²-l.

Hetkel kuum