Inno Tähismaa • 21. detsember 2003 kell 22:00

Hansapank sai börsilt 50 000 krooni trahvi

Börs teatas reedel, et tegi Hansapangale ja Tallinna Farmaatsiatehasele kummalegi 50 000 krooni trahvi. Hansapank sai trahvi nn front running?ule viitava tegevuse ehk siseinfo oma huvides kasutamise eest, mille käigus ei koheldud kõiki investoreid võrdselt. Farmaatsiatehas sai trahvi info varjamise eest väikeaktsionäride eest.

Börsi tegevjuht ja juhatuse liige Jaanus Erlemann ütles trahve kommenteerides, et tegu on maksimaalse summaga, mis börs reglemendi sellise rikkumise eest ettevõttele teha saab.

Hansapanga trahvimise puhul oli peamine ajend asjaolu, et panga töötajad eksisid reglemendi vastu, kui viisid läbi esimest aktsiate uusemissiooni pärast Eesti Telekomi 1999. aastal. ?Esmaturu puhul tuleb heade tavade järgmist eriti tähele panna,? märkis Erlemann. ?Hea oleks, kui sellest õppust võetakse ja edaspidi näpuvigu ei juhtuks.?

Olulisem kui trahv on Erlemanni sõnul asjaolu, et pärast eksimust muutis pank sisereegleid ja finantsinspektsioon töötas välja aktsiatega kauplemise head tavad.

Farmaatsiatehase puhul on Erlemanni sõnul tegemist pikema looga, kus ettevõte rikub reegleid juba pikemat aega. ?Tegemist pole avaliku ettevõttega juba mõnda aega,? lisas Erlemann.

Trahv tehti selleks, et ettevõte austaks turu reegleid ja väikeaktsionäre. Börs ei ole Erlemanni sõnul seni soostunud Tallinna Farmaatsiatehase lahkumisega, sest väikeaktsionäre on üle kuuesaja ja nende käes üle 13 protsendi ettevõtte aktsiatest, ent ettevõte tahab väikeaktsionärid välja osta praeguse madala aktsiahinnaga.

?See on sõnum, et ettevõte teeks väikeaktsionäridele respektaabli pakkumise,? lisas Erlemann.

Suvel Klementi aktsiate kauplemisega tegelenud Hansapanga aktsiaturgude osakonna juhataja Lauri Lind ei soovinud reedel börsi otsust ega Hansapanga sellealast tegevust kommenteerida. Farmaatsiatehase juhtkonnalt polnud võimalik kommentaare saada.

Kauplemise osas Klementi aktsiatega viis Hansapank juba suvel läbi uurimise, mis tuvastas suuremad eksimused kahe töötaja puhul. Sisekontrolli uurimise käigus tuvastas pank, et fondijuht Peep Kuld konkureeris eraisikuna enda valitsetava fondiga, tema tegevuses esines kõrvalekaldeid investeerimisfondide seadusest ja börsireglemendist. Samuti oli eiratud panga sise-eeskirja ning eetikakoodeksit. Peep Kuld lahkus pärast uurimistulemuste selgumist ametist.

Ühtlasi tuvastas uurimine, et Hansapanga aktsiaturgude osakonna juht Lauri Lind edastas emissiooni käigus ebakorrektselt isiklikel hinnangutel põhinevat informatsiooni, mida võib seaduse mõistes käsitleda siseteabena. Pangatöötaja hinnang investorite huvi ja emissiooni arvatavate märkimistulemuste kohta sai teatavaks osadele investoritele lubatust varem.

Hansapanga juhatuse aseesimees Erkki Raasuke ütles pärast uurimist juhtumit kommenteerides, et tegelikult oli vastutajate ring pangas suurem. ?Viltu läks paljudel inimestel. Lõpuks vastutan mina,? ütles Raasuke toona. Tema sõnul oleks eksimused olemata olnud, kui panga tegevus oleks olnud paremini korraldatud.

Hansapanga töötajate tegevuse uurimist alustas ka finantsinspektsioon. Uurimine inspektsioonis pole veel lõppenud.

Hetkel kuum