Silvia Kruusmaa • 28. september 2010 kell 6:57

Tallinna Vesi: vee hinna puhul arvestatakse vaid hinnaga

AS-i Tallinna Vesi hinnangul on kahetsusväärne, et konkurentsiamet on uue veeteenuste hinna kehtestamise metoodikas arvesse võtnud ainult tarbijate hinnatundlikkust ning täielikult eiranud tarbijate ootuseid toote ning teenuse kvaliteedi osas.

Konkurentsiamet on palunud AS-il Tallinna Vesi anda oma panus uue veeteenuste hinna kehtestamise metoodika koostamisse.

AS Tallinna Vesi tegevdirektori Ian Plenderleithi sõnul ei defineeri konkurentsiameti poolt esitatud esialgne metoodika kõiki hea tavaga kooskõlas oleva regulatsiooni eesmärke. „Rahvusvaheliselt tunnustatud regulatsioonipõhimõtted arvestavad alati lisaks hinnaregulatsioonile ka kvaliteedi- ning teenuseaspektidega, kuid praegust metoodikat ei saa rakendada ilma ebavõrdset kohtlemist vältimata. Täpsustamata vee-ettevõtjate tegevuse väljundeid ehk kvaliteedi- ning teenindusstandardid pole võimalik hinnata ega võrrelda sisendeid ehk kulusid, mis vastavate väljundite saavutamiseks tarvilikud on,“ lisas Plenderleith.

Konkurentsiamet tunnistab, et „infrastruktuuri ettevõtjate tegevus omab olulist mõju kogu ühiskonnale ja majandusele“, kuid AS Tallinna Vesi hinnangul on kahetsusväärne, et tulevane regulaator on ainult arvesse võtnud tarbijate hinnatundlikkust ning täielikult eiranud tarbijate ootuseid toote ning teenuse kvaliteedi osas.

AS Tallinna Vesi on mures konkurentsiameti lähenemise pärast juhtimistavadele

ning läbipaistvusele. „Näiteks oleks nii vee-ettevõtjatele kui ka konkurentsiametile abiks ulatusliku mittekontrollitavate kulude nimekirja koostamine ning regulaatori poolt väga täpsete juhiste andmine, milliseid kapitali- ning tegevuskulusid arvestatakse või ei arvestata hindade arvutamisel,“ kommenteeris Plenderleith. Ilma täpselt määratletud standardite või põhimõteteta oleks regulatsioonipõhimõtete vastane eeldada, et „regulaatoril on õigus korrigeerida varade väärtust“ või suvaliselt kaasata või välja jätta kapitali- ning tegevuskulusid ilma täielikult ning läbipaistvalt avaldamata põhjendusi. Lisaks pakub praegune regulatsioon välja, et konkurentsiameti otsuseid saab vaidlustada ainult konkurentsiametile, mis on selgelt vastuolus parimate juhtimistavadega.

Väljapakutud veeteenuste hinna metoodikas on börsiettevõtte teatel veel üks oluline murekoht, mis on seotud mistahes regulaatori ühe põhieesmärgiga - garanteerida investoritele vastuvõetav tulu investeeritud kapitalilt. Praegusest metoodikast nähtub, et konkurentsiamet ei arvesta põhjendatud tulukuse kalkuleerimisel AS Tallinna Vesi erastamisväärtust, mida on arvestatud põhjendatud tulukuse arvutuses praegu kehtiva regulatsiooni tingimustes, mis põhineb Tallinna linnaga 2001. aastal sõlmitud teenuslepingul.

AS Tallinna Vesi avaldab oma kommentaarid konkurentsiametile oma kodulehel ning ka Tallinna börsisüsteemis. Ettevõte informeerib ka edaspidi oma investoreid

tulevikuarengutest, mis puudutavad veeteenuste edasist hinnakujundust.

Hetkel kuum