Katariina Krjutškova • 2. detsember 2010 kell 14:26

Tallinn hakkab töötute hambaid parandama

Linnavolikogu kinnitas täna Tallinna teise abipaketi, mille kohaselt kasutatakse kahel järgneval aastal ligi 400 miljonit krooni nii ettevõtluse kui raskustesse sattunute toetamiseks.

Abipakett näeb uue meetmena ette ka hambaravitoetust toimetulekutoetust saavatele töötutele. Nii rakendab linn toetusmeedet hambaravi kulude katmiseks toimetulekuraskustes isikutele, kes on olnud vähemalt üks aasta katkematult töötuna arvel töötukassas ja kelle elukoht on Tallinn.

Tasuta hambaravi hakkavad saama isikud,  kelle perekonna netosissetulek avalduse esitamisele eelneval kolmel järjestikusel kuul on esimese pereliikme kohta väiksem kehtivast kuupalga alammäära netotasust ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtiva kuupalga alammäära netotasust.

Pikemale ajale kavandatud meetmetena pakutakse teiste seas tööstusparkide loomist, ettevõtluse toetus- ja noorteprogrammide rakendamist.

Tallinn Ettevõtlusameti juurde luuakse tööbüroo, et tegelda sotsiaalse hõive koordineerimise ja töötute nõustamisega.

Kokku sisaldab programm üle poolesaja abimeetme raskustesse sattunud elanikele ja ettevõtjatele. Need abinõud on suunatud tööpuuduse leevendamisele, raskustesse sattunud inimeste nõustamiseks, soojusenergia kulude vähendamiseks, ettevõtluse toetamisele, tarbijate kaitsmisele ning sotsiaalabiks.

Linnapea Edgar Savisaar märkis, et toetuspakett peab andma elanikele ja ettevõtjatele kindlustunde, et sõltumata majanduskriisi kestusest tuleb Tallinn keerukast majandusolukorrast välja ja säilitab positsiooni riigi arengumootorina. Nii on kavas rajada uus tööstuspark, toetada rahaliselt ettevõtlust ja luua väiketootjatele paremad müügivõimalused, sh avada Mustamäe ja Lasnamäe turg.

Paketi keskmes on üle 20 000 registreeritud ja üle 40 000 tegeliku töötu olukorra leevendamine, milleks on kavas kahe aasta vältel kasutada ligi 400 miljonit krooni.

Hetkel kuum