8. oktoober 2012 kell 21:00

Suurhalli pankrotiasi ooterežiimil

SEB Panga avaldus Rocca al Mare Suurhalli ASi pankrotimenetluse algatamiseks jäi eile menetlusse võtmata, kuna osapooled palusid täiendavat aega kompromissi sõlmimiseks.

Eelmise nädala kolmapäeval arutas Harju maakohus SEB Panga avaldust Rocca al Mare Suurhalli pankrotimenetluse algatamiseks. Kohus andis pooltele aega läbirääkimiste pidamiseks, kompromissi sõlmimiseks ja kohtu teavitamiseks.

Harju maakohtu pressinõuniku Kristina Otsa sõnul palusid pooled eile täiendavat aega kompromissi sõlmimiseks, selle soovi kohus ka rahuldas. “Uut istungi aega ei määratud, määratakse vajadusel täiendavalt,” selgitas Ots edasist sündmuste käiku.

SEB Panga pressiesindaja Silver Vohu sõnul üritavad osapooled pikalt vinduma jäänud probleemile kohtuvälise lahenduse leida.

Rocca al Mare Suurhalli mulluse majandusaasta aruande järgi oli Saku Suurhalli eelmise aasta kahjum ligi pool miljonit eurot.  Ettevõte ei kata täies ulatuses amortisatsiooni ning peamiselt hoone ehitusaegse investeerimislaenuga seotud võlakohustusi.

Majandusaasta aruandes märgib Rimess OÜ vandeaudiitor Artur Suits, et eelmise aasta lõpu seisuga ületavad ettevõtte lühiajalised kohustused käibevara 5,3 miljoni euro võrra, mis viitab märkimisväärsetele makseraskustele. Ettevõtte tegevuse jätkuvus sõltub omanike täiendavast finantseerimisest ning olemasolevate laenude refinantseerimisest või pikendamisest. Juhul kui omanikud ei taasta ettevõtte maksevõimet vähemalt järgnevaks majandusaastaks, ei ole aastaaruande koostamine jätkuvuse printsiibist lähtuvalt õige.

Suits lisab, et Swedbanki nõue ettevõtte vastu on läinud ASi Go Group valdusse, mistõttu ei saa audiitor avaldada arvamust, kas laenu põhiosa ja intressid on arvutatud ja kajastatud õigesti.

Rocca al Mare Suurhall ASi nõukogu esimees Oliver Kruuda lubas Äripäeva küsimustele vastata täna.

 

Mis on mis

Rocca al Mare Suurhall

AS Rocca al Mare Suurhall on Eesti turul tegutsenud 11 aastat. Peamise tulubaasi moodustasid 2011. aastal sissetulekud põhitegevusest ehk ruumide üüri– ja kommunaalteenustelt, väiksemas mahus ka reklaamiteenustelt (müügitulu kokku 581 000 eurot) .Sügava languse järel 2009. aastal on 2010. aastal stabiliseerumist alustanud ürituste turg võimaldanud ettevõttel hoida ühtlast taset nii tulude kui ka kulude poolel, on kirjas ettevõtte majandusaasta aruandes. Olulisi muutusi müügituludes ning tegevuskuludes võrreldes 2010. aastaga vaadeldaval majandusaastal toimunud ei ole. Aasta lõpetati kahjumiga (491 000 eurot).Ettevõttes töötas viis põhikohaga töötajat.

Hetkel kuum