9. oktoober 2012 kell 21:00

EAS tühistas Overalli soosinud printerihanke

Mais väljakuulutatud EASi printerihange osutus nii Overalli nägu, et praeguseks on pea kõik küsimusi tekitanud hanketingimused vaidlustuskomisjonis või kohtus ümber lükatud ning EAS hanke peatanud.

“See on ere näide, kuidas tegelikult ei tohiks hanget teha,” ütles hanke vaidlustanud ettevõtteid esindava advokaadibüroo Lillo & Partnerid vandeadvokaat Rainer Kuulme. Ta esindab ABcom Teeninduse OÜd ja ARRM Ehituse OÜd, viimane oleks hankel osalenud partnerfirma kaudu. “Avatud hankemenetluse puhul ei saa fikseerida selliseid tingimusi, mida teistel osapooltel, peale ühe firma ja tootja, pole võimalik täita,” lisas ta.

EASi IT üksuse direktori Marko Arula sõnul on hange praegu lõpetatud. “EAS lõpetas vaidlusaluse hankemenetluse hankelepingut sõlmimata, sest selle jätkamisel olnuks pakkujad teadmatuses, milliseks kujunevad lõplikud riigihanke tingimused,” ütles Arula. “Hankemenetluses osalemisest huvitatud ettevõtted saaksid oma pakkumused lõplikult ette valmistada alles pärast kohtuvaidluse lõppemist. Praegu käib kohtuvaidlus ringkonnakohtus, mistõttu praegu rohkem kommenteerida ei saa.”

25 hanke punkti vaidlustati. Esimesed vaided esitasid hankest huvitatud ettevõtted riigihangete vaidlustuskomisjonile selle aasta mais, kuid juba enne seda oli Kuulme sõnul EAS osa hanketingimusi tühistanud.

“Hanke tingimused piirasid põhjendamatult konkurentsi,” ütles Kuulme. “Äriühing vaidlustas hanke, kuna leidis, et seda hanget ei saa käsitleda objektiivsena ning niivõrd mitu hankes seatud tingimust viitas üheselt, et seda hanget suunatakse ühele firmale. Kas seda on tehtud tahtlikult või mitte, ei oma tähtsust,” selgitas Kuulme.

Ta rääkis, et kokku vaidlustati hankedokumentides 25 punkti ja enne, kui EAS hanke tühistas, olid  vaidlustuskomisjon ja kohus tühistanud sisuliselt kõik punktid, välja arvatud üks, mille osas on vaidlus praegu ringkonnakohtus.

“Ehkki seda punkti pole kohus tühistanud, on sisuliselt leitud, et ka see on konkurentsi piirav,” selgitas Kuulme.

Ostja soovis kindlat marki. Hanke vaidlustajate eesmärk kohtus oli, et hankija viiks need punktid, mis kahjustasid konkurentsi, kooskõlla riigihangete seadusega. Kuulme sõnul pani hankija hankedokumentidesse tingimuse, mida oleks reaalselt täita saanud vaid üks tootja ja firma.

“Põhiprobleem oli selles, et hankes nõuti ühildatavust ühe konkreetse firma tarkvara haldusprogrammiga. Ühildatavust pole aga võimalik tagada, sest selle tarkvara tootja on ühe pakkumusest huvitatud firma kontrolli all,” ütles Kuulme.

“Teised printeritootjad said üheselt aru, et mäng käib ühte väravasse. Kui otsusest lugeda, siis hankija on ise öelnud, et soovibki saada just selle firma printereid. Avatud hankemenetluses pole aga selline sooviavaldus lubatud, selleks oleks pidanud valima muu hankemenetluse liigi,” lisas ta.

Et hange on tühistatud, esitavad ettevõtted taotluse kohtumenetluse lõpetamiseks.

 

 Mis on mis

Hange kui formaalsus

EAS-i printerihankest kirjutas Äripäev 29. mai kaaneloos. Kontoritehnika müüjate sõnul oli hange puhas formaalsus, sest hanke tehnilistes tingimustes määratud kriteeriumid – nõutav Unifow’ tarkvara, Canoni MEAPi litsents ja eestikeelne puutepaneel – olid asjad, mida saab pakkuda ainult Canoni tooteid müüv Overall.EAS väitis, et hanke tingimused annavad igati hea võimaluse kohalikele ettevõtetele koos mõne lähivälisriigi ettevõttega ühispakkumusi teha. Overalli juhatuse esimees Märt Haamer oli veendunud, et hea tahtmise juures saaksid ka teised firmad EASi hankes osaleda, kuigi Overallil on Eestis ainukesena Uniflow’ tarkvara müügilitsents.

Allikas: Äripäev

Hetkel kuum