15. oktoober 2013 kell 21:00

Spetsialistideta ettevõte peagi enam ehitama ei pääse

Uue ehitusseadusega on plaanis kehtestada kutseoskuste nõue ehitusettevõtete asemel ehitustöö tegelikele tegijatele ja juhtidele.

See toob ühelt poolt platsile spetsialistid ning teisalt vähendab kvalifitseerimata tööjõu palkamist ja seeläbi eeldatavasti ka ebakvaliteetset tööd ning tööõnnetuste hulka. Teadmised ja oskused saavad mis tahes valdkonnas kokku kuuluda vaid inimestega ehk spetsialistidega. Ettevõttel võib olla kui tahes uhke ajalugu, kui aga spetsialistid on lahkunud, siis sel pädevus puudub.

Kutsetunnistus oluliseks. Muudatuse järgi võib (pärast piisavalt pikka ülemineku­aega) ehitusvaldkonnas edaspidi tegutseda vaid ettevõte, mille juures töötab pädev spetsialist, kelle pädevust tõendab kutsetunnistus. Kuna kutseid annavad erialaorganisatsioonid, kes on võimelised kutse taotlejaid sisuliselt hindama, siis hakkab toimima pidev kolleegide, aga ka konkurentide hindamine, mis peaks motiveerima spetsialiste ennast tänapäevaseimate valdkondlike võimalustega kursis hoidma. Loodetavasti hakkab toimima ka nn naabrivalvesüsteem.

Kutsepõhistele tegutsemisõigustele üleminek toob endaga kaasa ka võimaluse korduvalt ja rängalt eksinud spetsialistidelt kutse ehk tegutsemisõigus ära võtta või muid kompenseerivaid meetmeid rakendada.

Seega ei ole seadust muutes plaanis ehitusvaldkonnas tegutsemise piire leevendada ega kaotada, milline mulje on jäänud osale ettevõtjatest, vaid neid ajakohastatakse oluliselt ning tehakse isegi karmimaks. Praegune olukord, kus vastutavaks spetsialistiks saab olla isik, kellel on vaid erialane kõrgharidus, kuid kelle tegelik erialane tegutsemine ja pädevus ehitusvaldkonnas ei ole kontrollitav, on oma aja ära elanud.

Varsti jõustuva majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kohaselt on võimalik ettevõtja tegevus keelata, kui viimane rikub oluliselt konkreetsele tegevusalale sätestatud nõudeid. Keelu kehtimise ajal ei ole ettevõtjal lubatud vastavas valdkonnas oma teenuseid pakkuda ning info piirangute kohta avalikustatakse tehnilise järelevalve ameti kaudu.

Hetkel kuum