Koolitamine rahvusvaheliste standardite järgi tagab professionaalsuse

Pille Pentjärv 24. detsember 2001, 00:00

Siseaudiitorile rahvusvaheliste standarditega püstitatud kriteeriumid eeldavad senisest märksa suuremat teadmiste ja kogemuste pagasit, et huvigruppidega võrdväärselt ja väärtustloovalt suhelda.

Siseaudiitori ametiala ja sellega seonduv koolitusturg Eestis on oma arengult alles lapsekingades. Sisekontrolöre, revidente ja siseaudiitoreid on meie organisatsioonides olnud juba pikka aega ja raamatupidajaid on ju ikka koolitatud. Siseaudiitoreid ja siseauditit, nii nagu neid mõistetakse rahvusvahelises kontekstis ja rahvusvaheliste standardite (IIA IAS ? Insitute of Internal Auditors Internal Auditing Standards) kohaselt, Eestis veel seni ei ole. Kõrgkoolides puudub praegu võimalus spetsialiseerumiseks siseaudiitori (või vähemalt audiitori) ametialale. Täienduskoolitajate turul on aga siseauditi teemal täna vaid paar teenuste pakkujat. Samas on ettevõtete ja organisatsioonide huvi siseaudiitori ametikohtade loomiseks tõusmas.

Tänapäeva siseaudiitoritelt oodatakse nii konsulteeriva kui ka kindlustandva rolli täitmist organisatsiooni sisekontrolli süsteemile. Samas ka riskide juhtimisele ja ärijuhtimise kultuurile hinnangute andmist. Selline töö sisu eeldab tugevat majandushariduse baasi ning pidevat enda täiendamist.

Kvalifikatsioonieksami(te) sooritamine on siseaudiitoritele hea võimalus oma teadmiste taset kolleegidega võrrelda ning oma pädevust (potentsiaalsele) tööandjale demonstreerida. Näitena võib tuua CIA (Certified Internal Auditor) eksamid, mida korraldab Siseaudiitorite Instituut (Institute of Internal Auditors ? IIA). Alates 2001. aastast on antud eksameid võimalik sooritada ka Eestis, kuna Siseaudiitorite Instituut andis eksamite korraldamise õiguse Eesti Siseaudiitorite Ühingule (ESAÜ).

Poolteist aastat tagasi loodud ESAÜ liikmeskond näitab selget kasvutendentsi. Lühikese aja jooksul on ühingu liikmete arv pea kahekordistunud ja hetkel liginemas sajale. Ühingu liikmeskonna suurenemine on ilmne märk sellest, et ameti populaarsus on kasvamas.

ESAÜ missioon ütleb muuhulgas, et tegemist on ühendusega, mille kaudu arendatakse liikmete professionaalseid oskusi. ESAÜ strateegilised eesmärgid aastateks 2001?2002 sisaldavad ka ühingu koolitusprogrammi väljatöötamist, koolitusvõimaluste vahendamist ühingu liikmetele ning (sise)auditikoolitusteenuste väljaarendamist. Nende eesmärkide elluviimiseks on loodud ESAÜ koolituse ja arenduskomisjon. ESAÜ liikmetele (seega ca 100 siseaudiitorist koosnev sihtgrupp) soovitatakse vaid selliseid koolitusi, mille on aktsepteerinud/soovitanud IIA või muu rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon või millele ESAÜ koolituse ja arenduskomisjon on andnud heakskiidu. (Sise)audiitorite koolitamisele ja ametiala arendamisele senisest järjekindlam lähenemine nii (sise)audiitorite endi kui ka teiste (sise)auditiga seonduvate huvigruppide poolt tagaks lapsekingadest väljakasvamise mitte ainult iga siseaudiitori puhul eraldi vaadelduna, vaid kogu professiooni lõikes.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing