Ühinenud ettevõte suudab pakkuda laiemaid koolitus- ja arenguvõimalusi

Elin Saks 30. jaanuar 2006, 00:00

Pooleteist aasta eest võttis postiettevõtete gruppi French La Post kuuluv GeoPost üle seni Rootsi Posti juhitud Baltic Logistic Systems Internationali tütarettevõtted, mille hulka kuulub ka Eesti kullerifirma Baltic Logistic System Eesti (BLSE).

Ühinemisprotsessi tulemusena leidsid BLSEs aset mitmed muutused, seda ka töötajate motivatsioonisüsteemis. Kohe alguses otsustati, et n-ö vana kehtivat süsteemi täielikult ei hüljata, vaid pigem täiendatakse ja ühildatakse senised head tavad grupi motivatsioonisüsteemiga.

Ühinemisel toimub peale omanike vahetuse ettevõttes ka muid suunapöördeid - näiteks muudetakse firmakultuuri, sisekorda ja struktuuri.

Valdkond, mis töötajaid otseselt mõjutab, on muutused motivatsioonisüsteemis. Tihti on Eesti ja välisriikide organisatsioonide personalipraktika erinev ning seda keerulisem on nende omavaheline ühendamine ja ühildamine.

Üheks uuenenud motivatsioonisüsteemi väljatöötamise märksõnaks on iseseisvus. Suure grupiga liitumise tagajärjel on ettevõte muutunud iseseisvamaks ning sellel on oma mõju ka töötajate motiveeritusel.

Usaldus on uute omanike poolt suurem ja töötajad saavad rohkem iseseisvalt otsustada. Seega on ka sisemine motiveeritus suurenenud. Individuaalne lähenemine ja üksikisiku väärtustamine on läbiv element uues süsteemis.

Loomulikult andis suurema firmaga liitumine rohkem võimalusi töötajate rahvusvaheliseks koolituseks, sest GeoPost on esindatud rohkem kui 30 riigis üle maailma.

Peale laienenud koolitusvõimaluste on ka firmasisene edutamine kui motivaator muutunud üha olulisemaks. Uusi töötajaid võetakse kõrgematele positsioonidele pigem oma maja seest kui väljastpoolt ja vajadusel koolitatakse nad välja.

Firmasisese edutamise aktiveerumise üheks põhjuseks on liitumine GeoPostiga, kus väärtustatakse sarnast liikumist ka kõrgemates sfäärides. Juhtivatel töötajatel on võimalus teha karjääri ka grupisiseselt. Üheks näiteks on endine Poola BLSi marketingijuht, kes on tänaseks nimetatud GeoPosti Ida-Euroopa regiooni kommunikatsioonidirektoriks.

Taolise edasiliikumise eelduseks on tööalane silmapaistmine ning võib öelda, et selline grupisisene edutamine on kindlasti ka teistele motivaatoriks, kuna ergutab tegutsema ja end proovile panema.

GeoPostiga on kaasa tulnud ka erinevad väiksemad auhinnamängud, mis jällegi väärtustavad töötajate individuaalset panust ettevõttesse ja kogu gruppi. Näiteks hakati BLSEs töötajaid heade tööd ja töökeskkonda edendavate ideede eest premeerima Geoposti kaubamärgi DPD energiajookidega.

Initsiatiivika mõtlemise eest premeerimine annab töötajale mõista, et tema ideed ja panused on olulised, neid märgatakse ja hinnatakse. Näiteks hiljutise DPD reklaamikampaania hüüdlause, milleks oli "Tee uutele turgudele", tuli oma töötajate ideede hulgast.

Üks juurde tulnud element on grupi töötajatele mõeldud innustavate postrite eksponeerimine töökoha seintel. Nende eesmärk on näidata, et grupi tulemused sõltuvad iga töötaja panusest.

Kuna ettevõte ei ole väga suur (kokku on hetkel 53 töötajat), toimub töötajate informeerimine motivatsioonielementide võimalustest e-kirja teel ja suuresti ka suusõnaliselt.

Loomulikult liigub palju infot ka töötajate vahel personaalselt.

Omamoodi motivaatorina toimivad elemendid on internetipõhised suhtluskeskkonnad, mis avanesid BLSE töötajatele pärast grupiga ühinemist.

League of Champions on interaktiivne GeoPosti grupi töötajate spetsiaalne suhtluskeskkond, mis toimib sarnaselt populaarse portaaliga Orkut. Selline kanal võimaldab tutvuda lähemalt grupi teiste riikide töötajatega, suhelda korporatiivsel tasandil ja seda mitte ainult paki liikumise ja pakendamisega seotud teemadel.

Omavahelise kontakti hoidmine ka väljaspool tööaega on väärtus, mida taoline suur ettevõte saab pakkuda. See omakorda tugevdab rahvusvahelisesse ettevõttesse kuulumise tunnet ning aitab arendada toredaid sõprussidemeid.

Praeguseks on keskkonnaga registreerunud 1600 GeoPosti töötajat. Eesti töötajatest on nüüdseks enamik portaaliga liitunud. Suhtluskeskkonnas saab algatada vestlusteemasid, seal on spetsiaalne koht ideede esitamiseks ja ennast võib registreerida erinevatele võistlustele.

Portaal kannab endas ka ettevõtte sotsiaalse vastutuse sõnumit - üleval on link, mis kutsub kõiki annetama Keenia majade ehituseks. Mainimisväärt on ka fakt, et iga töötaja annetatud ühe euro pealt lisab ettevõte omalt poolt kaks eurot.

Selline korraldus ärgitab töötajaid veelgi enam heategevusse panustama ning aitab töötajatele demonstreerida ettevõtte sotsiaalse vastutuse rolli. Praeguseks on läbi firmasisese internetikeskkonna kogutud juba 75 000 eurot.

Peale meelelahutusliku veebiportaali on kõigile grupi töötajatele avatud ka ametlike dokumentide jagamise internetikeskkond, kus detailselt kirjas töö jaoks vajaminev info. Nii ei ole ohtu, et kui midagi meelest ära läheb, pole abistavat infot kusagilt võtta.

Üheks uuenduseks on iga-aastased sisevõistlused, mille võitjaid ootab ühine reis eksootilisse riiki. Sisevõistlus viiakse läbi igas GeoPosti gruppi kuuluvas ettevõttes ning seda kolmes suuremas kategoorias: müük, arendus ning silmapaistvaim sooritus.

Müügimeeste puhul otsustatakse võitja kasvunumbrite võrdluses - võitja on see, kelle tooteportfell on aasta jooksul kõige rohkem kasvanud.

Arendus- või operatsioonide juhtide puhul on määravaks innovatsiooniaspekt - võitjaks osutub kõige innovaatilisemate lahenduste pakkuja. Mõlema kategooria tublimaid töötajaid premeeritakse eksootilise reisiga, millest võtavad osa kõigi gruppi kuuluvate ettevõtete sisevõistluse võitjad.

Lisaks eespool mainitud kategooriatele saab kandideerida ka erinominatsiooni kategoorias, mille all premeeritakse aasta jooksul eriliste saavutustega silma paistnud juhte. Nii avaneb tublimatel võimalus tutvuda sama grupi töötajatega teistest riikidest.

Preemiareisi korralduse eesmärk on võimaldada grupi erinevate ettevõtete töötajatel vahetada kogemusi, tutvuda kontserniga lähemalt ning seeläbi kasvatada kontserni töötajate vahelist ühtsustunnet.

Alati on preemiareisidele lisatud ka heategevusaspekt - kõik osalejad võtavad reisi ajal osa kindlast heategevusaktsioonist, mis on iga aasta erinev. Üle-eelmisel aastal toimus reis Keeniasse, kus GeoPosti töötajad ehitasid koos välihospidali.

Mulluse preemiareisi käigus ehitati Kambodžas viis elumaja ning Laoses koguti raha mineeritud põldude demineerimiseks ja ühele koolile mööbli ostmiseks. Möödunud aasta reisist Laosesse ja Kambodžasse võttis osa 106 inimest 18 riigist. Tänavu on preemiaks reis Brasiiliasse.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 10:09
Otsi:

Ava täpsem otsing