Välisfondid diskrimineeritud

Erki Uustalu 01. oktoober 2007, 00:00

Euroopa Komisjon on tõstatanud diskussiooni välismaiste pensionifondide ebavõrdsest kohtlemisest mitmetes liikmesriikides, mille hulka kuulub suure tõenäosusega ka Eesti.

Enamikus liikmesriikidest pole kodumaised pensionifondid maksukohustuslased, samuti ei peeta neile tehtavatelt väljamaksetelt tulumaksu kinni. Erinevalt sellest on mitmetes liikmesriikides nähtud ette tulumaksu kinnipidamine välismaistele pensionifondidele tehtavatelt väljamaksetelt.

Lihtne näide: kui Tallinna börsil olev Eesti Telekom maksab aktsionäridele dividende, tekib Eesti Telekomil üldjuhul kohustus tasuda äriühingu tulumaksu 22/78 dividendide netosummast. Eesti äriühingutes alla 15protsendilist osalust omavatele välismaistele pensionifondidele makstavatelt dividendidelt peetakse lisaks Eesti Telekomi poolt makstud tulumaksule täiendavalt kinni 22 protsenti tulumaksu. Sisuliselt on välismaiste pensionifondide saadud dividendid topeltmaksustatud.

Ühelt poolt takistab selline ebavõrdne kohtlemine välismaiseid pensionifonde Eestisse investeerimast. Teisalt muudab välismaiste pensionifondide koormavam käsitlus Eesti ettevõtjate jaoks raskemaks välismaiste pensionifondide kapitali kaasamise oma ettevõttesse.

Euroopa Komisjoni arvates ei ole selline diskrimineeriv maksukäsitlus õigustatud ning on vastuolus ELi õigusega, eelkõige Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 56 sätestatud kapitali vaba liikumise põhimõttega. Mitmete liikmesriikide suhtes on algatatud juba rikkumismenetlused. Eesti seadusi on analüüsima hakatud ning rikkumismenetluse algatamine lähitulevikus Eesti vastu ei ole välistatud. Juhul kui Euroopa Kohus otsustab Komisjoni argumente järgida, mida võib senist otseste maksude kohtupraktikat arvestades tõenäoliseks pidada, loob see paljudele õigeaegselt tagastusnõude esitanud välismaistele pensionifondidele võimaluse Eestis dividendidelt alusetult kinnipeetud tulumaks tagasi taotleda.

Sama võimalus tulumaksu tagasitaotlemiseks tekib Eesti pensionifondidel, kellel on teistest ELi riikidest saadud tuludelt (intressid, dividendid) alusetult tulumaks kinni peetud.

Ebavõrdne kohtlemine võib tõstatuda ka Eestist saadud renditulu, kinnisvara ja kinnisvaraühingu aktsiate müügist saadud tulu osas, kus tulumaksuseadus kohtleb välis- ning kodumaiseid pensionifonde erinevalt.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing