Urmas Ustav • 8 oktoober 2017

Kohtuvõit võib osutuda kaotuseks

Foto: Panthermedia

Iga kohtuvõitlust tuleb kaaluda suhete, eelarve ja maine vaatevinklist, soovitab vandeadvokaat Urmas Ustav.

Inimesed armastavad lugeda lugusid magusatest võitudest ja kibedatest kaotustest. Iga võit aga ei ole võit ja iga kaotus ei ole kaotus. Väga lühidalt tähendab võit kohtus edasiminekut suhetes, väärikuses ja äris ning seda tihtipeale vaidluse formaalsest tulemusest sõltumata.

Klassikaliselt on võit absoluutne vaidluse vastaspoole moraalne (ja majanduslik) kapituleerumine. Oodatud triumf võib aga lihtsasti saavutamata jääda näiteks põhjusel, et kohus ei mõista loodetud ulatuses välja menetluskulusid, või eksisteerib kahtlus, kas otsus on ikka oponendi majanduslikust olukorrast tulenevalt ka reaalselt täidetav. Selline n-ö võit paberil annab küll esimese hooga tunde, et on saavutatud maksimum – kohtuotsuse resolutsioon ütleb pea täpselt seda, mida palutud – aga suures pildis ei pruugi võit paberil olla eluliselt tulemusrikas.

Võiduks võib arvestatava tõenäosusega olla lahendus kas kompromissina või muul moel, kus arvutusliku või formaalse lahenduse asemel suudetakse jõuda optimaalse tulemuseni. Optimaalne on näiteks tulemus, mille puhul pisut väiksem summa tuuakse koju võimalikult mõistliku aja-, raha- ja energiakuluga. Ehk n-ö diskonteerituna või ka lihtsalt on see subjektiivselt ressursi hinda ajateljel hinnates kiirem, lihtsam, odavam. Optimaalne võib olla ka vähesema riskiga saavutada tulemus, kus ideaalne arvutuslik positsioon jääb küll saavutamata, ent sisuliselt on saavutatud kõiki komponente kogumis hinnates mõistlik tulemus.

Võiduks võib, kentsakas küll, olla ka ajateljel edasilükatud või vähendatud kaotus. Elus ja äris on olukordi, kus erinevate asjaolude ebasoodsa kokkulangemise tulemusena on tõenäolisim negatiivne lahendus. See võib oluliselt kahjustada majandustegevust, elukorraldust, mainet. Sellises olukorras võib võiduks olla ka lahendus, mis võimaldab väljuda olukorrast võimalikult väikeste kahjudega ning näiteks ajalise nihkega annab hingetõmbeaega. Lisaks on ajaline nihe abiks kompromissi leidmisel. Tagatipuks vähendab ajaline nihe mõlema osapoole esmast emotsiooni, mis on lahenduse otsimisel kehv abimees.

Kohtusse pöördumisel peab alati olema eesmärk võita. Sama oluline on aga läbi mõelda, mis on need väärtused ja tulemus, mida minnakse jahtima. Kõige targem on iga võitlust vaadelda kui ärilist/elulist otsust, mida tuleb kaaluda nii suhete, eelarve kui ka maine vaatevinklist. Kui kohtusse pöördumise eesmärk on põhimõtete maksmapanek, tuleb paraku arvestada, et võit põhimõttes ei pruugi tähendada sisulist võitu äriliselt või eluliselt.

Nii ongi võiduks kohtus lahendus, mis on majanduslikult ja eluliselt kaalutletud, säilitab väärikuse ning võimaldab positiivset edasiliikumist inimlikes ja asistes suhetes.

Hetkel kuum