Popimad tööandjad õpetavad, kuidas olla atraktiivne

Merle-Liisu Lindmaa sõnul on Skype'ile noorte värbamisel edu toonud avatus ja hoolivus.  Foto: Eiko Kink
Urmo Andressoo • 13. september 2017 kell 7:45

„Meid eristab see, et oleme küps ettevõte start-up hingega," tõdes kuuendat aastat järjest tudengite hinnangul Eesti atraktiivseimaks tööandjaks valitud ettevõtte personalijuhi Merle-Liisu Lindmaa.

Nimelt soovis 57% üle 5500 tudengi ja kutsekooliõpilase seas tehtud uuringust töötada Skype’is. Kokku reastas uuringu teinud tööandja brändingu agentuur Instar noortele hindamiseks üles 184 Eesti organisatsiooni. Nii era-kui ka avalikust sektorist.

Lindmaa sõnul on nende eelis see, et ettevõte koondab endas kahte tugevat brändi - Microsoft ostis viis aastat tagasi Skype'i, mis andis Lindmaa sõnul ettevõttele ka stabiilsema maine. Lindmaa lisas, et abiks noorteni jõudmiseks on ka Microsofti väga tugev partnertudengite kogukond, seda nii Tartu Ülikoolis kui ka TTÜs. "See on nagu võrkturundus, mis on küll Eestis natuke rikutud sõna, kuid täpselt nii see asi toimibki," selgitas ta. Skype oli lisaks üldvõidule populaarseim valik ka majandustudengite, IT-tudengite ning kutsekooliõpilaste seas.

Lisatrumpideks on Lindmaa sõnul just ettevõtte rahvusvahelisus ning palju õppimis- ja arenemisvõimalusi. „Me hoolime oma inimestest,“ tõdes ta. Suurt rõhku asetatakse Lindmaa sõnul töötajate harimisele ning naiste IT-maailma toomisele. "Ning rääkimata kõigest muust, on meil ka väga seksikas toode," muigas ta kokkuvõtteks.

Arstitudengite seas populaarseimaks tööandjaks valitud Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liikme Hannes Danilovi sõnul tõmbab noori sinna tööle just väga suured väljakutsed. "Tartu Ülikooli kliinikum, Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Ida-Tallinna keskhaigla ongi kolm keskust, kus on keeruliseimad ravijuhud ja kallimad tehnoloogilised võimalused," viitas ta esikolmikule.

Ka juhendajate ja patsientide mõistev suhtumine praktikantidesse on Danilovi sõnul ülikooli kliinikumi trumbiks. "Selliseid probleeme, et inimesed ei tahaks, et tudeng või resident neid läbi vaatab, ei ole. Mul endalgi on selline juhus olnud - oli vaja kuus protseduuri teha. Alguses ehmatas ära aga pärast mõtlesin, et enam-vähem," muheles ta.

Skype Technologies OÜ

TransferWise Ltd

Microsoft Estonia OÜ

Haridus- ja Teadusministeerium

Välisministeerium

Tallinna Lennujaam AS

Swedbank AS

ERR (Eesti Rahvusringhääling)

Eesti Energia AS

Playtech Estonia OÜ

Allikas: Instar

Humanitaarüliõpilaste seas kõrget tunnustust teeninud Eesti Meedia personalidirektori Ave Kala möönis, et bränd hakkab tööandjana alles tuntust koguma. Sarnaselt Danilovi sõnadele, ütles Kala, et nende kontsernis on küll väga äge, kuid kindlasti mitte lihtne.

Kuna meediafirmas on palju erinevaid sisenemiskohti, töötas tänavu Eesti Meedias üle 60 suvetöötaja, avaldas Kala. "Nad said reaalselt teha ajakirjanikutööd, fotograafitööd, videooperaatori tööd. Neid ei pandud koristama," muigas ta.

Samuti annab Sihtasutus Eesti Meedia Fond teist aastat välja stipendiume. Seda nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tudengitele. "Eelmise aasta stipendiaatidest on täna meil üle poole tööl," tõdes Kala ja lisas, et kindlasti on kontsernil plaanis ülikoolidega koostööd jätkata ka tulevikus.

Kala hinnangul on ka äärmiselt oluline, et tööandjad suudaksid tänapäeva noorte nõudmiste ja ootustega kaasas käia. “Peame oma juhte hästi palju koolitama, kuna kaasaegse inimese juhtimine nõuab hoopis teistsuguseid oskusi kui 25 aastat tagasi," möönis ta.

Tähtsaimaks peetakse ausust, avatust ning head sõna

Küsimusele, et mida peaks ettevõtted tegema, et nende sihtgruppi kuuluvatele noortele atraktiivne näida, vastas Kala, et tööandja peab olema aus. "Meie oma kandidaatidele oleme ilustamata rääkinud sellest, et meil on käsil suured muudatused. On väga palju tööd vaja teha, ei ole lust ja lillepidu ega pudrumägesid ja piimajõgesid. Kui selle peale inimesel silm särab, siis on ta meie jaoks õige inimene," sõnas ta.

Tehnikatudengite seas lemmikuks ettevõtteks osutunud Eesti Energia personalidirektori Tiina Drui arvates peab tööandja aru saama, et töötaja jaoks on äärmiselt oluline selgus, et mis ettevõttel talle seal töötades pakkuda on. Seda ka karjääriredelit silmas pidades. Usun, et enim kutsub inimest ettevõttesse tööle just see, et ettevõte on strateegilises mõttes huvitav – seal on tulevikku ning seal tegeletakse millegagi, mis reaalselt inimest köidab," sõnas ta. Eesti Energia on näiteks tema sõnul üha rohkem liikumas energeetikasektorist IT-sektori suunas. "Tulevikus tahame väga kõvasti ka Skype'ile kandadele astuda ning üha rohkem ennast IT- ettevõttena positsioneerida," kinnitas ta.

Skype personalijuhi Lindmaa hinnangul on aga tööandjana väga oluline üles näidata avatust ja hoolivust. "Ma ei tea ühtegi inimest, kes annab andeks selle, kui teda on halvasti koheldud, temast ei ole lugu peetud ning temaga ei ole oldud aus. Ole inimene! See käib ka organisatsiooni kohta," rääkis Lindmaa.

Danilov soovitas vähem kritiseerida. "Me küll ütleme, et meil on jube paks nahk aga meil ei ole. Kõik läheb sisse, kõik peetakse meeles. Tuleb katsuda inimlikult asju ajada," möönis ta, tuues oluliste verstapostidena veel välja juhtimise läbipaistvuse ja argumenteerituse ning võrdse kohtlemise printsiibi.

Noorte ootused numbrites

53% tudengitest soovib teha palgatööd erasektoris, 22% avalikus sektoris. 22% soovib olla iseendale tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada ülejäänud 3% vastanutest. „Kaheksa  aasta jooksul on olulisel kasvanud huvi iseendale tööandjaks olemise ja paindlike töövormide vastu ning me näeme selle trendi jätkumist,“ kommenteeris tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Tudengite arvates on kõige olulisemaks töökohavalikut mõjutavaks teguriks ettevõttepoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine. 85% tudengitest pidas seda tegurit 45 teise teguri seast kõige olulisemaks. Võrdluseks oli 2010. aastal olulisim valikukriteerium huvitav ja arendav töösisu. Võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

8% tudengitest on leidnud kooliajal endale sobiva töö. 55% noortest pole aga kindlad, kas leiavad peale kooli lõpetamist ootustele vastava töö. Enim soovitakse leida erialast tööd Eestis, kui 38% oleks ka väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Tööotsmisel ja tööandja kohta info hankimisel on 92% vastajate hinnangul oluliseks kanaliks tööandja koduleht. Sellele järgnevad interneti töövahenduskeskkonnad ja praktikaprogrammid. 79% noortest eelistab kasutada sotsiaalmeediat tööandjate kohta info hankimiseks.

 „Sotsiaalmeediat olulisus on aasta-aastalt kasvand ning ettevõtted, kes soovivad noori värvata, peavad omama nii head karjäärilehte kui olema sotsiaalmeedias esindatud. Täna tuleb tööandjatel ise minna ise sinna, kus on nende sihtrühm, mitte jääda ootama, et sind leitaks“, ütles Kersti Vannas.

Allikas: Instar

Hetkel kuum