Artikkel
 • Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Fassaadi renoveerimine on mõistlik siduda soojustamisega

  Hoone kõige silmapaistvam osa on fassaad, millelt pudenev krohv ning luitunud ja kooruv värv ei tee au ühelegi majale. Kui korteriühistu on jõudnud otsusele fassaad korrastada, oleks seda mõttekas teha koos soojustamisega. Nõu annab EST Facade OÜ tegevjuht Lauri Liblik.

  Fassaadi renoveerimiseks nimetatakse suuremamahulisi töid nagu soojustamine, krohvimine või uue fassaadikatte paigaldamine. Renoveerimisel tuleb tähelepanu pöörata kõigile ehitisele esitatavatele olulistele nõuetele ehk mehaaniline tugevus ja stabiilsus, tuleohutus, hügieenilisus, tervise- ja keskkonnaohutus, kasutusohutus, mürakaitse, energiasääst ja energiatõhusus, jätkusuutlikkus, esteetilised ja arhitektuuriajaloolised väärtused.
  EST Facade OÜFoto: Renoveeritud kortermaja

  Millest alustada?

  Kui ühistu on otsustanud hoone fassaad korda saada, tuleks esmalt konsulteerida mõne pädeva spetsialistiga – fassaaditöid teostava ettevõtte esindaja, projekteerija, ehituskonsultandi või omaniku järelevalvet teostava ettevõttega. Seejärel lasta teha hoone ülevaatus ja hinnata objektiivselt selle seisukorda, kusjuures ülevaatuse käigus analüüsitakse energiatarbimist ja selle kadusid ehitusfüüsika seisukohalt, vajadusel energiaaudit ning mõõtmised tegeliku soojakulu määramiseks.
  Projekteerija tuleks valida vastavat litsentsi omavatelt büroodelt. Kindlasti tuleb lähtuvalt hinna-kvaliteedisuhtest arvesse võtta arhitekti portfooliot, mitte üksnes pakkumise maksumust. Projekt peab olema koostatud selliselt, et see võimaldaks õigesti pakkuda ehitushinda, selle järgi on võimalik korrektselt ehitada ja kontrollida ehitamise vastavust projektile.

  Hea ehitaja valmine on keeruline protsess

  Enamus korterelamuid renoveeritakse KredExi toetusega ja selleks on nõutud tehniline konsultant. Konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust ja tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtete suhtes, kes on teiste osapooltena kaasatud rekonstrueerimisprotsessi. Konsultandi üheks peamiseks ülesandeks on projekteerimis- ja ehitushangete ettevalmistus, analüüs ja läbiviimine. Hankeprotsessi läbipaistvuse huvides võiks luua ühistu juhatuse liikmetele ja konsultandile ühine e-posti aadress, kuhu laekuvad määratud tähtajaks projekteerimise- kui ka ehitushanke pakkumised. Tähtajaks mitte saadetud pakkumised tuleks hankelt kõrvaldada.
  Et pakkumised oleks omavahel võrreldavad ja kergesti analüüsitavad, siis soovitaks tellida porjekteerijalt või eelarvestajalt eelarve-mahutabeli, mis oleks pakkumise aluseks. Kui ehitaja on valitud, tuleks täpsustada koostöös konsultandi ja ehitajaga lõplikud mahud ning korrigeerida hind vastavalt pakkumises toodud ühikhindadele. Kindlasti tuleks hilisemas ehitusprotsessis jälgida, et ehitaja ei asendaks projektis toodud materjale astmelt kehvemate vastu!

  Lisaks tuleb teha ehitaja põhjalik taustauuring, selleks mõned soovitused:

  1.Kontrollida ettevõtte registreeringuid (MTR) ja majanduslikku olukorda (teatmik.ee, inforegister.ee, creditinfo.ee, krediidiraportid.ee).
  2.Küsida tagasisidet varasemalt teostatud objektidelt.
  3.Üle vaadata ettevõtte varasemalt teostatud tööd ehk referentsid.
  4.Jälgida hinnaklassi ja kvaliteedi suhet.
  5.Uurida, kas ehitaja on valmis pakkuma lisaväärtust, näiteks projektis ette antutest paremad materjalid/seadmed, mõni tehniline lahendus vms.
  6.Otsust tehes ei tasu kiirustada!

  Kuidas saavutada aastakümneid kestev fassaad?

  Fassaadi vastupidavuse ja pikaealisuse annab eelkõige oskuslik töö ja kvaliteetsete materjalide valik, olenemata sellest kas tegemist on krohvi, kivi, puidu vms. Materjalide paigaldamisel tuleb kindlasti jälgida tootja poolset paigaldusjuhendit.
  Kindlasti pole mõtet üle mõne aasta fassaadi lihtsalt uue värviga viimistleda, vaid kui ühistu teeb otsuse fassaadi renoveerida, tuleks mõelda ka soojustamisele. Sellega peatatakse edasine niiskuse tungimine välispiiretesse ja üleüldine maja lagunemine ning saavutatakse soojusenergia kokkuhoid ja edasised pidevad kulutused fassaadi kergremondile. Tähelepanuta ei tohi ka jätta maja ülejäänud osad – katus, sokkel, vundament, avatäited, elekter, küttesüsteemid ja ventilatsioon.
  Vastavalt ehitusseadustikule on vajalik koostada fassaadi soojustamiseks kooskõlastatud projekt ja ehitusluba. Projekti kooskõlastamine on mõistlik jätta projekteerija ülesandeks, kusjuures projekt on aluseks eelarve koostamiseks, ehitushanke korraldamiseks ja ehitamiseks.
  Paneelmajade puhul on osutunud kõige populaarsemaks soojustusisolatsiooni liitsüsteem ehk lühendatult SILS, mille eeliseks teiste süsteemide ees võiks lugeda suhteliselt kerget kaalu ja kiiret paigaldamist. Kergete materjalidega fassaadiviimistlus võimaldab viia miinimumini hoone seintele ja vundamendile langeva koormuse, mis mängib olulist rolli vanade hoonete soojustamise puhul.
  Kogemused näitavad, et SILS kasutusaeg tehniliste näitajate halvenemiseta ning remondivajaduseta küündib vanematel fassaadidel näiteks Saksamaal juba üle viiekümne aasta. Et fassaadi pikaealisus oleks garanteeritud, siis mineraalsete krohvide juures tuleks fassaad puhastada ja värvida kord kümne aasta jooksul ning silikoonvaik krohvide hooldustsükliks kord kahekümne aasta jooksul. Nanokrohvide puhul võib fassaad hooldamine päevakorda tulla alles 25 aasta pärast. Kindlasti tuleb koheselt parandada mehaaniliselt tekitatud vigastused, et süsteemi ei sattuks niiskust.

  Milliseid probleeme võib fassaadide renoveerimisel ette tulla?

  Juhtmestiku võib jätta soojustuse alla, kuid see tuleb paigaldada vastavasse kaablihülssi. Hetkel on paljudele renoveeritavatele objektidele projekteeritud ventilatsiooni õhukanalid fassaadile, soojustuse sisse. Päris õige see lahendus siiski ei ole paigaldatava SILS-süsteemi puhul, kuid olude sunnil tuleb mööndusi teha. Kõige problemaatilisemad kohad on majade viimased korrused, kuhu koondub palju õhukanaleid ja sellega seoses kahaneb soojustuse reeglipärane kinnitamisvõimalus. Ventilatsiooni süsteemi projekteerides on soovituslik arvestada majas olevate lõõride tihendamisega ja need kasutusele võtta.
  Märgade materjalide nagu segud, krohvid ja värv pealekandmisel tuleb kindlasti arvestada temperatuuridega vahemikus 5-25 kraadi. Miinuskraadidega hakkab vesi külmuma ja lõhub sellega materjali keemilist struktuuri, mille tagajärjel muutub see ebapüsivaks. Liiga kõrgetel temperatuuridel ja otsese päikese käes paigaldatud materjalidel aurustub vesi liiga kiiresti, tekivad mikromõrad ja kahaneb materjali püsivus. Ajaga mõrad laienevad ning fassaad hakkab lagunema.
  Ideaalis võiksid ühistud ja majaomanikud valida ehitaja välja sügisel või talvel, et kevadel saaks temperatuuri tõustes kohe töödega alustada. Samas on märgade materjalidega võimalik tööd teha ka külmade ilmadega, kuid sellisel juhul peab fassaadi ümbritsev telling olema väga korralikult kiletatud ning seal sees olev temperatuur normi piires. Kasutatakse ka külmakindlaid segusid ja külmalisandeid, kuid võrreldes suvesegudega ei ole nende vastupidavusel nii pikka praktikat.

  Millest oleneb fassaaditööde hind?

  Fassaaditööde juures määrab hinda kindlasti materjalide valik. Tihti tehakse valik odavamate materjalide kasuks, kuid ei arvestada seda, et nendega on hooldusvälp tunduvalt lühem. Korteriühistud võtavad koos KredExi toetusega üldjuhul pankadelt laenu 15-20 aastaks, seega võiks arvestada ka, et renoveerimisel valitud materjalid võiks olla sarnase hooldusvälbaga, sest vaevalt laenuperioodil soovitakse tegema hakata suuremaid väljaminekuid vajavaid töid.
  Näide. Kogu objekti renoveerimise maksumuseks on ca 1 miljon eurot ja parem krohv maksab ca 8000 € rohkem ehk 0,8 % kogu (fassaadi maht ca 2000 m2) eelarvest. Hinnangulised hooldusvälbad on mineraalsel krohvil 7-10 aastat, silikoonkrohvil 15-20 aastat ja nanokrohvil ca 25 aastat. Tänaste hindade juures maksab 2000 m2 fassaadi täielik üle värvimine ca 36 000 eurot, kümne aasta pärast võib see summa olla juba kaks korda kallim. Kvaliteetsematel krohvidel eelisteks on värvipüsivus, elastsus, on mustust ja vett hülgavad, parem difusioon ehk auru läbilaskvus.

  TASUB TEADA!

  Kas fassaadi soojustusmaterjalina eelistada fassaadivilla või EPSi?

  EPS-i eelised kivivilla ees:

  •hind ca 2 korda odavam;

  •väiksem koormus fassaadile;

  •parem töödeldavus;

  •võib kasutada plasttüübleid, mis on metalltüüblitest ca 2 korda odavamad;

  •efektiivsem töökiirus ja odavam hind paigaldusel.

  Kivivilla eeliseid EPS-i ees:

  •kivivill ei paisu ega kahane isegi väga järskude temperatuuride ja ka niiskuse mõjul. Seega ei teki plaatide ühenduskohtadesse pragusid ja pole ohtu soojuslekke tekkimiseks ega niiskuse kogunemiseks;

  •suurepärane auruläbilaskvus võimaldab niiskusel konstruktsioonist välja kuivada;

  •kivivilla tuletundlikuseks on A1 ehk mittesüttiv materjal;

  •kivivill säilitab soojust isoleerivad omadused ehitise kogu eluea jooksul;

  •kivivillaga soojustatud hoone püsib kuivana, tagades tervisliku sisekliima ja hoone pikaealisuse.

  Ettevõttest EST Facade OÜ

  Fassaadi- ja renoveerimistöid on tehtud ligemale 140 hoonel ja esimesed nendest juba aastal 2004. Meie eesmärk on pakkuda klientidele sobivamaid ja parimaid energia säästmise lahendusi. Oleme spetsialiseerunud hoonete komplekssele renoveerimisele, mille lõpptulemuseks on energiasäästlik, ilus ja korras maja. Meie põhitegevuseks on soojustamisega seotud hooneosad - fassaad, sokkel ja vundament. Oma professionaalsetele koostööpartneritele usaldame projekteerimis-, katuse-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, ventilatsioonitööd. Meie missioon on aidata kaasa energiasäästlikkuse tõstmisele. Meie visioon on olla omal alal parimate hulgas.
Kai Realo: riigi konkurentsivõime ei teki üleöö, ka majandust tuleb juhtida
Eesti majanduse jätkuvalt halvenev konkurentsivõime ja kestev majanduslangus kõnelevad sellest, et peame riigina majanduse konkurentsivõime tugevdamise fookusesse võtma, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.
Eesti majanduse jätkuvalt halvenev konkurentsivõime ja kestev majanduslangus kõnelevad sellest, et peame riigina majanduse konkurentsivõime tugevdamise fookusesse võtma, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.
OpenAI tegi tehisintellekti arendamiseks olulise ostu
OpenAI ostis otsingutele ja analüütikale keskendunud idufirma Rockset, mis tähendab kõrgetasemelise tehisintellekti ettevõtte jaoks seni kõige olulisemat omandamist.
OpenAI ostis otsingutele ja analüütikale keskendunud idufirma Rockset, mis tähendab kõrgetasemelise tehisintellekti ettevõtte jaoks seni kõige olulisemat omandamist.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Plaan küps: väikefirmadele terendavad soodsamad laenud
KredExi ja EASi ühendasutus tahab pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele laenu võtmisel käendust, et nad saaksid finantseeringu parematel tingimustel. Plaan pole veel pankades vastu võetud, aga küpseb.
KredExi ja EASi ühendasutus tahab pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele laenu võtmisel käendust, et nad saaksid finantseeringu parematel tingimustel. Plaan pole veel pankades vastu võetud, aga küpseb.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Parim noor juht: juhtimises on nagu spordis, hea kultuuriga meeskonnad on edukamad
Estanc AS kuulutati Eesti tööandja brändikonkursi „Unistuste tööandja 2024“ võitjaks, ettevõte on tuntust kogunud just oma paindliku ja inimkeskse juhtimise poolest.
Estanc AS kuulutati Eesti tööandja brändikonkursi „Unistuste tööandja 2024“ võitjaks, ettevõte on tuntust kogunud just oma paindliku ja inimkeskse juhtimise poolest.
Neste lahkus Rohetiigrist. Vastastikku jagatakse teravaid süüdistusi
Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.
Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.
Maailma autohiidudele tootev firma tegi käiberekordi. „Mis siin öelda, eks ikka tuleb rahul olla“
Mainekatele Euroopa autotööstustele allhankeid tegev Mistra-Autex lõpetas eelmise aasta rekordkasumiga ning ületas endagi ootusi. Sel aastal loodab ettevõte edu enam-vähem korrata.
Mainekatele Euroopa autotööstustele allhankeid tegev Mistra-Autex lõpetas eelmise aasta rekordkasumiga ning ületas endagi ootusi. Sel aastal loodab ettevõte edu enam-vähem korrata.
Puhkajad leidsid telgivaia maasse lükates lennukipommi
Eile pärastlõunal said demineerijad väljakutse Ida-Virumaale Alutaguse valda Rannapungerja külla, kus puhkajad leidsid telgivaia maasse lükates lõhkekehasarnase metallist eseme.
Eile pärastlõunal said demineerijad väljakutse Ida-Virumaale Alutaguse valda Rannapungerja külla, kus puhkajad leidsid telgivaia maasse lükates lõhkekehasarnase metallist eseme.
ERJK hakkab uurima Isamaa võimalikku varjatud rahastamist
Erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas tänasel koosolekul alustada menetlust Isamaa võimaliku varjatud rahastamise kohta Ühiskonnauuringute Instituudi kaudu.
Erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas tänasel koosolekul alustada menetlust Isamaa võimaliku varjatud rahastamise kohta Ühiskonnauuringute Instituudi kaudu.