21. detsember 1995 kell 22:00

Kinnisvarafirmana pole Elumajal tulevikku

Griffeli sõnul on Eestis praegu kolm-neli arvestatavat kinnisvarafirmat. Tema ütlusel ei ole Eesti turg nii lai, et mahutada veel mõnda suuremat kinnisvarafirmat.

«Elumaja võiks hakata edaspidi haldama elamufondi, mida ta praegu erastab ja ühistutele üle annab,» kommenteeris Griffel ettevõtte võimalikku tulevikku.

«Üldjuhul aga tingib selle valdkonna keerukus olukorra, et firmat, kes praegu elamuid teenindab, tulevikus enam ei valita,» nentis ta.

Elumaja uus direktor peab ettevõtte põhiprobleemiks hallata oleva elamufondi üürivõlga.

Novembri seisuga oli Elumaja bilansis olevate elamute üürivõlg kokku 8,94 miljonit krooni.

«Inimestele tuleb selgeks teha, et Elumaja on ainult vahendaja. Kui nad meile ei maksa, siis puuduvad meil ka lisatuluallikad, et tasuda arved Eesti Energiale ja soojusvõrkudele,» rääkis Griffel. «Nii tekibki olukord, kus hakatakse kraane kinni keerama.»

Teiseks võlgade vähendamise võimaluseks peab ta survemeetodit: takistada võlgade tasumata jätmisel korterite erastamist või nõuda võlgu kohtu kaudu välja.

Kuigi kohtumenetlus võib venida pikale, on praktika Griffeli sõnade kohaselt näidanud, et 80 protsenti inimestest tasub võla enne kohtuistungit.

Tiit Griffel tõusis Elumaja kinnisvara osakonna juhatajast direktori kohusetäitjaks eelmise aasta augustis, kui tollane majandusminister Liina Tõnisson vallandas eelmise direktori Toivo Külaviiru. Külaviirule pandi süüks segadusi raamatupidamises, ülevõetud kinnisvara arvelevõtmisel, rendilepingute kajastamisel jpm. Praeguseks on kõik Liina Tõnissoni viidatud puudused ettevõtte raamatupidamises likvideeritud.

Elumaja 1994. aasta bilanss on läbinud audiitorkontrolli ja riikliku aktsiaseltsi juhatus on selle kinnitanud, sõnas Tiit Griffel. Ta lisas, et praegu koostatakse 1995. aasta bilanssi.

Elumajale direktori leidmiseks välja kuulutatud konkursil osales 17 inimest. Ettevõtte juhatuse esimehe Urmas Kivisalu väitel oli Tiit Griffeli suur pluss efektiivne ja operatiivne tegutsemine Elumaja direktori kohusetäitjana Dvigateli elamufondi ülevõtmisel eelmise aasta sügisel.

«Eelistasime inimest, kes on selles vallas töötanud ja suutnud lahendada Dvigateli elamufondiga kaasnenud suuri probleeme,» kommenteeris Kivisalu.

Hetkel kuum