2. juuni 1996 kell 22:00

Väikeaktsionärid eirasid piimakombinaadi üldkoosolekut

ASi Paide Piimakombinaat tegevdirektori Jaan Kääri sõnul tuli investeerimisfondide esindajate puudumine üldkoosolekult talle täieliku üllatusena. «Ma tahaks loota, et nende puudumise põhjuseks oli asjaolu, et nad ei pidanud vajalikuks opositsioonilist sõda jätkata,» ütles ta.

Varem on Paide piimakombinaadi vähemusaktsionärid ettevõtte tegevjuhte ja tuumikinvestorit ASi Paide Piimatööstus süüdistanud liiga väikese kasumi teenimises ja vähetõenäoliste laekumistega debitoorsete võlgnevuste alusetus kustutami-ses 3,4 mln krooni ulatuses. ASi Pindi Väärtpaberid (neile kuulub14% piimakombinaadi aktsiatest), Erastamise Usaldusfondi (6,6%) ja Eesti EVPde investeerimisfondi (1,6%) esindajate poolt ettevõtte juhatuse vastu suunatud kriitika tõttu jäi kombinaadi aastaaruanne mai alguses kinnitamata.

Investeerimisfondid on avaldanud rahulolematust ka selle üle, et piimakombinaat peab ise oma aktsiaraamatut ega registreeri seda väärtpaberite keskdepositooriumis.

Jaan Kääri sõnul oli väikeaktsionäride korraldatud show, millega püüti ettevõtte juhtkonnale umbusaldust avaldada, tingitud soovist vabaneda oma aktsiatest tuumikinvestori kasuks.

AS Ühisinvesteeringud, kes kritiseerijate poole hoidis, on müünud viimase kuu jooksul kõik talle kuulunud 9,6% Paide piimakombinaadi aktsiad ASile Makle Invest.

Äripäeva andmetel on piimakombinaadi aktsiaid soovinud maha müüa ka AS Talinvest, kellele kuulub 6,5% aktsiatest ja Pindi Väärtpaberid. Potentsiaalsed ostjad oleksid aktsiaseltsid Põlva Piim ja Mulgi Meier. Mulgi Meieri juhatuse esimees Andres Vinni aga möönis, et Pindi Väärtpaberite pakutud hind on vastuvõetamatult kõrge.

Üldkoosolekul kinnitati Paide piimakombinaadi 1995. aasta majandusaruanne, mille kohaselt ettevõtte müügikäive oli 268 miljonit krooni ja puhaskasum 2,4 miljonit krooni.

Koosolek kiitis heaks piimakombinaadi uue põhikirja ja valis ettevõtte kolmeliikmelise nõukogu: Jüri Ehasalu, Arne Malmre ja Toivo-Mart Rebane.

Paide piimakombinaadi juhatuse esimees Arne Malmre teatas, et juhatuse otsusega tänavu aktsionäridele dividende ei maksta. Otsust põhjendas ta audiitorfirma Elss soovitusega ja sellega, et ettevõtte aktsiakapital on 300 000 krooniga miinuses, mis takistab firma registreerimist äriregistris.

«Me saaksime küll 800 000 krooni dividendideks maksta, kuid siis ei saa ettevõtet äriregistris registreerida,» väitis ta.

Jaan Käär kinnitas, et piimakombinaat tuleb aktsiatega avalikule turule ja börsile alles siis, kui selleks on õige aeg ja aktsia muutub kaubeldavaks. «Üsna halb oleks vaadata, kui kümnekroonist Paide piimakombinaadi aktsiat müüdaks 3--4 krooniga,» selgitas Käär. «Samas oli meil soov tõestada, et suudame aktsiaraamatut ise pidada.»

Kääri sõnul sõltub Paide piimakombinaadi registreerimine väärtpaberite keskdepositooriumis uuest ettevõtte nõukogust. Küsimusele, kas registreerimist kavandatakse veel selle aasta sees, vastas Käär, et vekslit ta välja anda ei saa.

1994. aasta lõpus oli Paide piimakombinaadi aktsiakapitali defitsiit 2,765 miljonit krooni. Ettevõtte kahjum oli 1994. aastal 6,4 miljonit krooni, kasum 1993. aastal 15 miljonit krooni. Piimakombinaat prognoosib käesoleva aasta käibeks 280 miljonit ja puhaskasumiks viis miljonit krooni.

Hetkel kuum