10. juuni 1996 kell 22:00

Trahvid Rumeenias ei ole kõrged

Trahvid Rumeenias sooritatud rikkumiste eest jagunevad viide gruppi. Kõige kallim on alkoholijoobes sõiduki juhtimine, mis maksab 70--120 Saksa marka.

Neljandasse gruppi kuuluvad rikkumised, mis maksustatakse politsei poolt 50--100 margaga. Nendeks rikkumisteks on esituledega pimestamine, sõit vastassuunda ja kiiruse ületamine rohkem kui 30 km/h. 40--80 marga eest «võib sõita» ilma tuledeta, tee vasakul poolel, üle pideva valge joone või ületada kiirust kuni 30 km/h. Autopasunaga liialdamine, parkimine öösel ilma tuledeta, U-pöörde tegemine kiirteel, numbrimärgita sõitmine ja kiiruse ületamine kuni 20 km/h kergendab rahakotti 30--60 marga võrra.

Kõige kergemateks rikkumisteks peetakse autopasuna reeglipäratut kasutamist, määrdunud numbrimärki, põhjendamatult väikest kiirust ja pukseerimist lubamatul viisil. Need prohmakad maksustatakse 16--40 margaga.

- Bukaresti kaugus Tallinnast 2820 kilomeetrit

- keel rumeenia

- ajavahe Eestiga ei ole

- juhilt nõutavad dokumendid pass koos viisaga, rahvusvaheline juhiluba, tunnistus, et kaup on kaetud TIR- või ATA-carnetiga

- veokile nõutavad dokumendid sõiduki registreerimistunnistus, roheline kaart

- kaupadele nõutavad dokumendid rahvusvaheline CMR-saateleht, kaubaarved, vajadusel sanitaar- või veterinaarsertifikaat ja TIR- või ATA-carnet

- kiirusepiirangud veokitele asulas 30km/h, maanteel 50 km/h, kiirteel 50 km/h

- lubatud alkoholi määr 0,0 promilli

- tulede kasutamine päeval lubatud

- veokite suurimad lubatud mõõtmed kõrgus 4 m, laius 2,50 m (külmikauto 2,60 m), pikkus: mootorsõiduk 12 m, poolhaagisega autorong16,50 jatäishaagisega autorong 18,35 m, teljekoormus 10 tonni, kogumass 40 tonni

- hädaabi numbrid politsei 955, tuletõrje 981, kiirabi 961, remondiabi 927

- kütuse sisseveo piirang normaalsuurusega paakides on kütus maksuvaba

Hetkel kuum