21. juuli 1996 kell 22:00

Pikk tee toiduainete analüüsist eurosertifikaatideni

Kõigepealt tuleb rääkida mingite kindlate meetodite akrediteerimisest, selgitas riigi toiduameti peaspetsialist Risto Tanner. Euroopa standard näeb rangelt ette, et ei akrediteerita mitte laborit, vaid kindlaid analüüsimeetodeid selles laboris.

Teine küsimus on Tanneri sõnul selles, et akrediteerimine toimus meie standardiameti nimel. Meie standardiamet ise aga ei ole ju akrediteeritud, st formaalselt hakkab EL meie analüüse täiel määral usaldama sel juhul, kui Euroopa komisjon akrediteerib standardiameti.

Kolmas lahendamist vajav küsimus on nõue, et lisaks labori analüüsile peab eraldi olema akrediteeritud sertifitseerimine -- labori analüüsi tulemuse laiendamine proovilt partiile või tootele. Selle kohta kehtib eraldi standard. «Minu teada ühtki toiduainete sertifitseerimisasutust meil veel akrediteeritud ei ole,» ütles Tanner.

Tanneri sõnul on võimalik variant, kui näiteks Rootsi või Saksa standardiamet akrediteerivad meie labori oma nimel kokkuleppel meie standardiametiga. See on küll kallis protseduur, kuid sel juhul oleks meil väljastatud analüüsi tulemused tingimusteta ELi maades aktsepteeritavad.

Samuti ei ole Eesti standardiametit täies ulatuses aktsepteerinud teiste ELi riikide standardiorganisatsioonid. «Minu teada pole Eestis veel kehtestatud standardit 45003, mis reglementeerib akrediteerimisprotsessi ennast,» rääkis Risto Tanner. «Meil on küll kehtestatud standard 45001, mis reglementeerib analüüsiprotsessi, kuid veel on vaja ümber korraldada akrediteerimise eest tasumine ja teha väiksed muudatused mõõdu ja kaalu seaduses. Need võtavad aega.»

Lisaks peab standardiamet olema riigivõimust sõltumatu struktuuriüksus. Samuti peab standardiametil, kui teda hakatakse akrediteerima, olema ette näidata juba tehtud töö, nagu näiteks veterinaarlabori akrediteerimine.

Kliendil on õigus kinnitada, et tema kauba analüüs on tehtud laboris, mille analüüsimeetodid on akrediteeritud Euroopa standardite alusel. Samas aga ei saa klient kelleltki selle akrediteerimise alusel midagi nõuda. See on ostja asi, kas ta usaldab või peab vajalikuks veel kontrollida. «Ikkagi on veterinaarlabori poolt saavutatud akrediteerimine parem kui mitte midagi, parem pool muna kui tühi koor,» ütles Tanner.

Hetkel kuum