4. august 1996 kell 22:00

Euroopa ei poolda radikaalset sotsiaalreformi

USAs kavandatav sotsiaalhoolekande reform teeb lõpu süsteemile, mis võimaldas vaestel aastakümneid elatuda üksnes abirahast. Reformi eesmärk on kaotada inimeste harjumus jääda sõltuvusse sotsiaalabist, mida sotsiaaldemokraatlike traditsioonidega Lääne-Euroopas laialt aktsepteeritakse ning mida kommunismi all elanud Ida-Euroopa peab iseenesestmõistetavaks.

Läinud nädalal jõustus Saksamaal seadus, mille kohaselt vähendatakse töötu abiraha 25% võrra, kui töötu lükkab «sobiva tööpakkumuse» tagasi. Pensionikulude kärpimiseks kavatseb Bonn tõsta 1997. a pensioniiga nii naistel kui meestel 65 aastani.

Helmut Kohli sotsiaalhoolekandeprogramm puudutab Saksamaa polsterdatud sotsiaalhooldussüsteemi vaid riivamisi, kärpides näiteks töötajate õigust veeta iga kolme aasta järel riigi kulul kuu aega sanatooriumis või tervisevetel.

Prantsusmaa valitsus oli sunnitud hoolekandereformis tegema järeleandmisi, sest töötajad reageerisid 24päevase streigiga plaanile sundida riigitöötajaid täispensioni saamiseks töötama sama kaua kui erasektori töötajad.

Skandinaavias, kus peetakse hällist hauani hoolekandesüsteemi enesestmõistetavaks, vallandas valitsus ulatusliku ametiühingute protesti töötu abiraha, haigus- ja emadustoetuse kärpimisega 80 protsendilt 75 protsendile palgast.

Taani, kus sotsiaalhoolekanne neelab 40 protsenti riigieelarvest, on kärpinud tervishoiu- ja pensionikindlustusi, kuid on vältinud vaeste puudutamist. «Säästmine vaeste arvel ei tule kõne allagi, säästa võib vaid rikaste pealt,» ütles Taani sotsiaalministeeriumi ametnik.

Samas nõuab Taani, et pikka aega tööta olnud inimesed teeksid abiraha saamiseks ühiskondlikku tööd.

Suurbritannias on käimas debatt küsimuses, kas sundida töötuid abiraha eest ühiskondlikku tööd tegema. 135 seaduseandjat toetab plaani, mille kohaselt kohalikes omavalitsustes, vabatahtlikes organisatsioonides, keskkonnakaitse alal ja erafirmades tööd tegevad töötud saaksid tasuks kolm naela tunnist.

Ida-Euroopa reformimeelsed valitsused on põrganud suurte probleemide vastu, püüdes võõrutada elanikkonda sõltuvusest riigist, kuigi sotsiaalabi ja pensionid on imeväikesed.

Juunis otsustas Poola karmistada töötu abiraha väljamaksmise reegleid, et teha lõpp üldlevinud pettusele.

Tööminister Andrzej Baczkowski ütles, et paljud 2,5 miljonist ametlikult töötuna registreeritust teevad kas haltuurat või ekspluateerivad puudujääke seadustes. REUTER-BNS

Hetkel kuum