7. august 1996 kell 22:00

Tallinnas oli mullu 36 aastamiljonäri

Riigi maksuameti peadirektori asetäitja Aivar Sõerdi sõnul näitavad 1994. aasta üksikisiku tuludeklaratsioonid, et üle miljoni kroonist aastatulu deklareeris vaid seitse maksumaksjat. Seega on juurde tulnud 29 vähemalt miljonikroonise aastatuluga isikut.

Viidates maksukorralduse seaduse paragrahvile 11, ei avaldanud Sõerd üle miljoni kroonise aastatuluga inimeste nimesid. Nimelt ütleb seadus, et maksuhaldur võib avaldada informatsiooni maksumaksja kohta ainult maksumaksja kirjalikul nõusolekul, välja arvatud tema maksuvõlgu ja maksuvaidluste tulemusi puudutavat teavet.

Tulusid vahemikus 500 000 krooni kuni miljon deklareeris Tallinna maksuametile 78 maksumaksjat. 4716 deklaratsiooni esitanu aastatulud jäid vahemikku 100 000--500 000 krooni.

Sõerd lisas, et kuna andmed on äsja kokku võetud, siis võib juhtuda, et neid tuleb korrigeerida.

Ümberarvestamise tulemusena kirjutas Tallinna maksuamet juurdemakseid inimestele, kellelt oli aasta jooksul tulumaksu jooksvalt kinni peetud vähem võrreldes maksukohustusega, välja 27,6 miljonit krooni.

Tagasimakseid tegi Tallinna maksuamet 29,9 miljoni krooni ulatuses.

Ettevõtlusega tegeleva üksikisiku tuludeklaratsioone laekus Tallinna maksuametile 4318.

Neist 3339 maksumaksjat deklareeris maksustatavat tulu.

Kahel juhul olid maksustatava tulu deklareerijateks põllumajandusega tegelevad ettevõtjad. 44 juhul oli tegemist põllumajandusega tegelevate ettevõtjatega, kelle tulu on 35 000 krooni ulatuses maksuvaba.

3130 põllumajandusega tegelevat ettevõtjat ja 544 muul alal tegutsevat füüsilisest isikust ettevõtjat näitasid null-tulu ning 386 deklareerisid kahjumit. Ettevõtluse kahjumi tõttu tagastas Tallinna maksuamet tulumaksu 946 600 krooni.

Hetkel kuum