8. august 1996 kell 22:00

Võlausaldajad jahivad Strandbergi ja Kivimäge

Pankrotihaldur Igor Mihelson sõnas, et ASi Rahva Hääl pankrot on kriminaalse kallakuga.

Kui erastamisagentuur 1994. a juuni lõpul Rahva Hääle Strandbergile ja Kivimägile müüs, oli varade väärtus 4--5 mln krooni. Veel 1995. a 1. jaanuari seisuga koostatud bilansi järgi oli ajalehel varasid 3,5 mln krooni, ent kui Tallinna ja Harju täitevbüroo tänavu märtsis aktsiaseltsi vara üles kirjutas, oli materiaalseid väärtusi alles vaid 53 000 krooni eest, millest 40 000 krooni moodustasid oma ilmumise lõpetanud ajalehe Rahva Hääl tellimiskviitungid 20 kastis.

Kui Rahva Hääl on tänase seisuga võlausaldajatele kokku võlgu üle 8,2 mln kr, siis sellest 6,3 mln moodustab võlg ajalehte Estonija välja andnud ASile Kronist.

Võlg tuleneb Rahva Hääle ja ASi Ajakirjandusmaja rendilepingust, mille Kronist üles ostis. Lepingu järgi oli Rahva Häälel eelmise aasta novembris rendivõlga küll vaid 211 000 kr, ent lepingu kohaselt lisandus iga maksmata jäänud päeva eest viivist 10,5% üldvõlasummast.

Tallinna linnakohus on ASi Rahva Hääl võlgnevust ASile Kronist oma otsusega kinnitanud, samuti Rahva Hääle 1,4 mln kroonist võlga Eesti Postile lehe levitamise kulude katteks. Lisaks neile kahele on AS Rahva Hääl võlgu veel Tallinna haigekassale, BNSile ja ASile Eesti Mobiiltelefon.

Pankrotihaldur Igor Mihelson ei oska veel öelda, mida Rahva Hääle omanikud Marek Strandberg ja Agu Kivimägi on varaga teinud, sest võlgnikud ei ole esitanud kohtule ega haldurile ühtegi raamatupidamisdokumenti.

Pankroti kuulutas linnakohus välja tagaselja, sest Strandberg ja Kivimägi ei ilmunud nelja kuu kestel kohtusse.

Pankrotiseadusele tuginedes loodab haldur Igor Mihelson enda sõnul osa võlausaldajate nõudeid rahuldada ASi Rahva Hääl lähikondsetelt.

Seaduse järgi on nendeks AS Maag kui Rahva Hääle ainuomanik, AS Petrotek, mille ainuomanik on Maag, Eesti Päevalehe Kirjastuse AS, mille ainuomanik on Petrotek, ning Eesti Päevalehe AS, mille aktsiatest kuulub 33,3% RH Ajakirjanike ASile ja 66,7% Eesti Päevalehe Kirjastuse ASile.

Pankrotihaldurile muudab asja keeruliseks asjaolu, et mullu ühinesid Hommikuleht, Rahva Hääl ja Päevaleht, kellega hiljem liitus veel ka Eesti Sõnumid.

Pankrotitoimkond koguneb uuesti 26. augustil.

Hetkel kuum