7. oktoober 1996 kell 22:00

Riigikontrollil puudub täielik ülevaade Eesti Panga kohta

Riigikogu liikmed märkisid, et audiitorfirma Price Waterhouse'i hinnangul oli Tööstuspanga kahjum umbes 150 miljonit krooni. Nad küsisid, kui eeldada, et ühinemisel Hoiupangaga kanti maha Tööstuspanga omakapital umbes 50 miljonit krooni, millega kaeti ülejäänud kahjum.

«Mul ei ole võimalik sellele küsimusele vastata, kuna riigikontrollil puudub vajalik informatsioon,» vastas Hindrek Meri. Seaduse kohaselt ei ole riigikontrollil õigust kontrollida ei Hoiupanga ega Tööstuspanga majandustegevust.

Eesti Pank ei võimaldanud tutvuda vajalike andmetega, tunnistas Meri riigikogu ees.

Viidates Eesti Panga presidendi Vahur Krafti esinemisele eelmisel kuul riigikogus, ütles Liina Tõnisson: «Eesti Panga president ütles, et me ei peagi kõiki tehinguid teadma. On konfidentsiaalseid tehinguid, mille kohta tuleb informatsiooni valikuliselt väljastada.»

Kuna riigikogu kinnitab igal aastal Eesti Panga bilansi ja annab sellega keskpanga tööle oma hinnangu, teatas Tõnisson, et ta seisab eetilise küsimuse ees, kuidas võivad riigikogu liikmed 1997. aastal kinnitada Eesti Panga käesoleva aasta bilansi, kui nad teavad, et pole volitatud kõike teadma.

Hindrek Meri sõnul on Eesti Pangal järelevalvenõukogu, mille esimehe, riigikogu liikme Uno Mereste ülesanne peaks olema informatsioonisilla loomine panga ja riigikogu vahel.

Liina Tõnisson väitis, et riigikogu on Eesti Pangast eemale jäänud. Ta viitas valitsuse 20. augusti korraldusele, millega võõrandati Eesti Pangale tasuta kaks maja, mille väärtus on umbes 60 miljonit krooni. Kehtiva riigivara seaduse kohaselt oleks selle otsuse pidanud heaks kiitma riigikogu komisjon, ütles Tõnisson.

Hindrek Meri sõnul leidis valitsus, et tal oli seaduse piires õigus need hooned Eesti Pangale võõrandada.

Hetkel kuum