8. oktoober 1996 kell 22:00

Kohus tunnistas Lembitu rendilepingu kehtetuks

Kohus jagas ASi Sindent seisukohta, et tootmiskoondise Lembitu detsentraliseerimise tulemusena 1991. aasta lõpus loodud RASil Lembitu oli õigus vastavalt põhikirjale anda oma hooned ja rajatised rendile. Samas jõudis kohus järeldusele, et vaidlusaluse rendilepingu sõlmis Lembitu direktor Tõnis Laud 1992. aasta juunis ainuisikuliselt.

Sama aasta jaanuaris vastu võetud valitsuse määruse kohaselt saab riikliku ettevõtte vara rendileandjana käsitada üksnes toonast riigivaraametit ja ettevõtte juhatust. Vastavat kooskõlastust ja juhatuse otsust Lembitu ja Sindenti vahel sõlmitud rendilepingu puhul kohus ei tõestanud.

Kohus leidis, et seadusega vastuolus oli ka rendilepingu lisa ehk 1994. a septembris Lembitu järgmise peadirektori Enno Müüri allkirjastatud protokolliline lepe.

Vaidlus Lembitu ja Sindenti vahelise rendilepingu seaduslikkuse üle sai alguse tänavu jaanuaris, kui pärast Lembitu 51% aktsiate müüki ASile Rajaleidja selgus, et Viru 11 hoonesse ei pääsenud erastamisagentuuri ega uue omaniku esindajad. Tollal Lembituga tegelenud majanduspolitseinik Meelis Pure kutsus kohale K-komando. Majanduspolitsei ei ole suutnud seniajani võtta seisukohta ASi Sindent asutaja Enno Müüri suhtes algatatud kriminaalasjas. Tõnis Laudi väited, et 1992. a rendilepingut on võltsitud, pole seni kinnitust leidnud.

Kohtuvaidluse lõpus asus Sindent oma esindajat vandeadvokaati Arri Toomingat süüdistama advokaadieetika rikkumises. Eilse seisuga ei olnud advokatuuri juhatusse Toominga kohta kirjalikku kaebust laekunud.

Meelis Pure, kes majanduspolitseist lahkudes asus tööle Sindenti juristina, on öelnud, et firma kavatseb linnakohtu otsuse edasi kaevata.

Hetkel kuum