15. detsember 1996 kell 22:00

Informatsioon on juhtimise alus

Suhtekorraldus

Mida tuleks firmas arvestada, et saa-vutada edukas suhtekorraldus?

- Juhtimine baseerub informatsioonisüsteemil. Juhtkond saab kahesugust informatsiooni: juhatuse instruktsioonid ja informatsioon keskkonnast, kus need instruktsioonid tuleb ellu viia (turg, aktsionärid, oma töötajad jne). Firma madalaimal astmel peavad instruktsioonid olema lihtsad ja selged, tippudel võivad need täiesti puududa.

- Firma vajab pidevat ja plaanipärast kahepoolset infovahetust oma sihtgruppidega. PRi saab luua olemasolevale. Professionaalse suhtekorralduse tulemusel toimub edukas dialoog kõigi oluliste gruppidega, luuakse positiivne imago ja püsiv usaldus.

Hetkel kuum