12. juuni 1997 kell 22:00

Investorid taunisid maksustamispõhimõtteid

Enim poleemikat tekitas mitteresidentidest investorite tehingute ja nende omanduses olevate aktsiate pealt saadavate dividendide tulumaksustamise kava. Investorite klubi liikmete sõnul oleks õige lubada ka repo- ehk vahetustehingutega seotud intressimaksete kuludesse kandmist.

Seni pole Eestis kehtestatud mitteresidentidest ettevõtete ja organisatsioonide maksustamise korda.

Eesti väärtpaberiturul on välisinvestorite osa Tallinna väärtpaberibörsi direktori Helo Meigase sõnul alla 50 protsendi ja neist on teadaolevalt ligi kümnendik offshore-firmad.

Rahandusministeerium on riigikogule esitanud seaduseelnõu maksuvabades riikides registreeritud firmade Eestis tehtud tehingute maksustamiseks 15protsendise tulumaksumääraga. Samas ei näe maksuvabade firmade omanikud võimalust, kuidas Eesti riik saaks nende tehinguid seaduslikult sundmaksustada.

Audiitorfirma AS Rimess juhatuse esimees Mati Nõmmiste lausus, et väärtpaberite müügist saadud kahju saab edasi kanda ka järgmisteks maksustamisperioodideks ja nii tasaarveldusi teha.

Hetkel kuum