16. juuni 1997 kell 22:00

Riigikogu võtab lisaeelarve vastu homme

Füüsilise isiku tulumaksu täiendava laekumise suuruseks on kavandatud 65 miljonit krooni.

Pakendiaktsiisi 5 miljoni kroonise laekumise aluseks on möödunud aasta lõpul vastu võetud pakendiaktsiisi seadus, mis jõustus selle aasta märtsis.

Riigikogu rahanduskomisjonist öeldi, et mõned komisjoni ja valitsuse poolt tagasi lükatud parandusettepanekud võeti eile riigikogu liikmete poolt vastu ja see muudab pisut lisaeelarve sisu, kuid mitte oluliselt. Enamik eile juurde hääletatud rahaeraldusi tuleb valitsuse reservfondist, kuhu jääb 56 miljonit krooni.

Toetust ei leidnud lastekodudele mõeldud summa vähendamine 1,6 miljoni krooni võrra. See summa oli lastekodulaste vähesuse tõttu üle planeeritud ja jääb vaatamata sellele siiski samaks.

Isamaaliidu ettepanekul hääletati eile sisse 1,2 miljonit krooni Imavere huvi- ja päevakeskuse ning põhikooli ehituse lõpuleviimiseks. Toetust leidis 506 000-kroonine eraldus Pärnu linna hooldekodule katuse remondiks valitsuse reservfondist. Toetust leidis ka reservfondist 215 000 krooni eraldamine rahvusvahelise konverentsi «Vägivallatus ja konflikt» korralduskuludeks, kuhu pidi tulema teiste hulgas Dalai laama.

Ravikindlustuse lisaeelarve raames lubas riigikogu 4,7 miljonit krooni Valga haigla remondiks ja aparatuuri ostmiseks. Ravikindlustuse lisaeelarve on kokku 110 miljonit krooni, millest 45 miljoni eest kompenseeritakse ravimeid ja 60 miljoni eest raviteenuseid.

Lisaeelarves torkavad silma mitme ministeeriumi ja riigiasutuste taotlus suurendada palgafondi.

Rahandusminister Mart Opmanni seletuskirjas palutakse luba suurendada presidendi esinduskulude vähendamise arvel presidendi kantselei koosseisuliste töötajate töötasu 290 000 krooni võrra ja lepinguliste töötajate töötasu 140 000 krooni võrra.

Justiitsministeerium tahab avaliku teenistuse seadusest tulenevate hüviste tagamiseks suurendada personalikulusid majandamiskulude arvel 532 000 krooni. Samuti vähendatakse kohunike ja kohtunikuabide puudujääva töötasu katteks kohtute majandamiskulusid.

Rahandusministeerium vajab majandamiskulude arvel 1,5 miljonit krooni palgarahaks seoses makroprognoosi ja -analüüsi osakonna loomisega ja riigikassa sisekontrolli talituse ja arengutalituse moodustamisega ning riigikassa turvakontseptsiooni rakendamisega.

Välisministeerium taotleb töötasu suurendamist ühe miljoni krooni võrra ja välisesinduste majanduskulude vähendamist 1,2 miljoni krooni võrra.

Lisaeelarvesse on kavandatud ka 5,6 miljonit krooni UNESCO 1997. aasta liikmemaksu ja 1/6 senise võlgnevuse tasumiseks.

Hetkel kuum