15. juuli 1997 kell 22:00

Indeks mõõdab infoühiskonna küpsust

Uurimisinstituut International Data Group (IDG) ja World Times'i kirjastus on võrrelnud 55 riiki, mille arvele langeb 99 protsenti maailma infotehnoloogia kulutustest.

Tänavu teist korda arvutatav infoühiskonna indeks mõõdab koostajate sõnul iga riigi «intellektuaalset heaolu» ning kajastab seda, kuivõrd valmis ollakse muutuseks, kus majanduse peamiseks edasiviivaks teguriks saab infotehnoloogia.

Võrdluses kasutatud 20 näitajat on jaotatud kolme rühma, mille moodustavad sotsiaalsed, kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalased näitajad. Sotsiaalsete näitajate hulka kuuluvad muu hulgas haridustase, teabekanalite tegevusvabadus, üksikisiku õigused. Kommunikatsioonitegurite hulgas on arvestatud telefoniliinide arvu elaniku kohta, mobiiltelefonide levikut. Infotehnoloogia näitajate hulka kuuluvad arvutite hulk elanike kohta, võrku ühendatud personaalarvutite osa, infotehnoloogiale tehtud kulutused jne.

Teist aastat järjest juhib pingerida USA. IDG hinnangul on Põhjamaad USA järel juhtivad infoühiskonnad, mis on globaalseks inforevolutsiooniks hästi ette valmistatud.

IDG uurimuse juhi Donald Bellomyni sõnul on Põhjamaade edu osaliselt tingitud uuenduste kiirest juurutamisest.

Suurtest Lääne-Euroopa riikidest ähvardab Saksamaad, Prantsusmaad ja Itaaliat infotehnoloogia arengu soikumine või langus. Suurbritannia on paremal positsioonil.

Endistest Ida-Euroopa riikidest on kõige kõrgemal kohal T?ehhi, mis on Kreekat ja Portugali edestades 25. kohal. Venemaa on võrdluses 34. kohal. KL

Hetkel kuum