22. juuli 1997 kell 22:00

Ehitaja andis isikliku garantii

Asukoht:- Rapla linn, Sõerumäe

Tellija:- Rapla linnavalitsus

Peatöövõtja:- Seinäjoen VI-Tekniikka Oy

Alltöövõtjad:- AS Kvarts, AS Amaks, AS Teim, Seinäjoen Teollisuus Sähkö Oy

Projekteerija:- Seinäjoen VI-Tekniikka Oy

Tööde kestus:- september 1996 -- juuli 1997

Ehituse maksumus:- 16 mln krooni

- Soomes kolmandik reoveepuhastitest ehitanud Seinäjoe VI-Tekniikka Oy-le oli Rapla heitveepuhasti esimene objekt Eestis. Seinäjoen VI-Tekniikka Oy tegevdirektor Martti Lilja lubas isikliku garantiina kohe välja anda 700 000 Soome marka, kui peale uue heitveepuhasti valmimist satub Vigala jõkke veel mingit reostust.

Enne ehitustööde alustamist selgitas ehitaja välja, kui suur on kohalik reostuskoormus ning tegi heitveepuhasti kaks korda võimsama. Renoveerimistöödega alustati eelmise aasta septembris. Kõigepealt ehitati järelsetiti ja tihendusseadmed. Ettevalmistustööd kestsid ligikaudu 20 päeva, mil veeti kohale aluspinnas ning paigaldati armatuurvõrgud pinnasele ja betooni sisse.Vanadest seadmetest kasutati ära vaid aeratsioonitangid, kuhu paigaldati uued aeraatorid. Seadmete paigaldamine kestis jaanuarist aprillini. Mais alustati seadistamisega -- rajati kõik vajaminevad elektrivõrgud ja paigaldati elektrooniline juhtimisseade. Uus puhastusseade töötab täielikult automaatjuhtimisel.

Peale reoveepuhasti valmimist alustatakse kanalisatsioonitorustike ehitamise ja rekonstrueerimisega eesmärgiga kanaliseerida linn vähemalt 90% ulatuses.

Hetkel kuum