5. august 1997 kell 22:00

Lihaühistu juht katsetab uut seakasvatusmeetodit

Urmas Lahe juhitav AS Ruix kirjutas eelmisel nädalal alla lepingule ASiga Hansa Liising, mille tulemusena liisitakse Kureoja sigalakompleksile kaks miljonit krooni maksvad Saksa firma Big Dutchman söödaseadmed. Praegu käivad ka läbirääkimised kahe miljoni krooni suuruse laenu saamiseks, millega kohandataks olemasolev, kuid amortiseerunud sigalakompleks sigade uuel meetodil kasvatamiseks.

Lahe katsetatav sigade vabapidamine tähendab seda, et loomad kasvaksid alates 25 kilogrammist kuni realiseerimiskaaluni 95--100 kilogrammi ühes kohas ja neid ei oleks vaja ümber tõsta ühest aedikust teise, millega sigadele tekitatakse väidetavalt stress ja nende kasvuaeg võib seetõttu paari nädala võrra pikeneda.

Laht märkis, et ASi Ruix eelmisel sügisel ligi saja tuhande krooni eest ostetud Kureoja kompleksi oleks tulnud traditsioonilise aedikutega kaetud farmi rajamiseks investeerida 8--10 miljonit krooni. Kuna see poleks olnud otstarbekas, siis otsustati hakata sigu pidama vabalt kuni 250-liikmelistes karjades. «Leidsime vabapidamise, mida Euroopas laialdaselt kasutatakse,» seletas Laht. «See on niinimetatud stressivaba liha, kus loom kasvab ise ilma liigse inimesepoolse vahelesekkumiseta.»

Eesti suurima seakasvatuskompleksi ASi Ekseko tegevdirektor Peeter Ergma kiitis ASi Ruix plaani, öeldes samas, et sealiha kvaliteet ei sõltu sellest, kas sigu kasvatatakse 9--14 isendile mõeldud aedikutes või tehakse seda suurele karjale kohandatud boksides.

«Ilmselt on Laht selle maha kopeerinud Hollandist, Saksamaalt või Inglismaalt, kus sigu suvel õues peetakse,» lausus Ergma.

AS Ruix kavandab lähiaastal suurendada Kureoja sigalas isendite arvu seitsmesajalt viie tuhandeni. Lisaks Kureoja farmile, mille juurde kuulub ka söödatööstus 12,5tonnise elevaatoriga, on firmal veel kaks sigalat kokku rohkem kui 4000 seaga, üle 300 hektari põllumaad ja käivitamisjärgus lihatööstus Amblas.

Eelmisel aastal oli ASi Ruix käive kaheksa miljonit krooni, tänavu loodetakse käibe kahekordistumist.

Hetkel kuum