18. august 1997 kell 22:00

SRÜ riike hõlmav kindlustus on enamasti kõrgendatud tariifiga

Sõidukit varitsevate ohtude vastu (eelkõige vargus, röövimine ja vandalism, aga ka tulekahju, liiklus- või loodusõnnetus) saab ennast kaitsta, sõlmides kindlustuslepingu, mille kehtivuspiirkond hõlmaks ka SRÜ. Kindlustuslepingut sõlmima asudes on kindlasti vaja teada, et nimetatud regioone katva lepingu sõlmimine ei ole ka kindlustusseltsidele kõige väiksema riskiga tegevus. Kõik kindlustusseltsid katet SRÜ riikidesse ei pakugi ja need, kes pakuvad, sõlmivad lepinguid enamasti kõrgendatud tariifiga. Selle põhjuseks on loomulikult võmaliku kahju saabumise suurem tõenäosus, samuti on kulukam kahjude käsitlemine.

Kindlustamisvõimaluste vahel vaagides ei ole kindlustusmakse suurus loomulikult ainuke näitaja, millele toetudes otsust langetada. Tähelepanu peaks pöörama pakutavale kindlustuskaitsele ehk sellele, milliste kahjude puhul kindlustusandja kahju hüvitab ning millised on need välistused, mille vastu kaitset ei pakuta. Kindlustuskaitset SRÜ riikides soovides on väga tähtis asjaolu, kas kindlustusselts nendes riikides toimunud kahjusid käsitleda suudab, vähetähtis pole ka see, kas kindlustusselts on riskid edasi kindlustanud.

Transpordifirmad sõlmivad lisaks sõidukikindlustusele üldjuhul ka vedaja vastutuskindlustuslepingu. Sellega kaitstakse end võimalike kliendipoolsete nõuete vastu. Autojuhid peaksid nii kauba vastuvõtmisel saatjalt kui ka üleandmisel vastuvõtjale võimalikult täpselt fikseerima veose koosseisu ning märkused kandma ka CMR- saatelehele, et vähendada võimalike arusaamatuste tekkimise tõenäosust.

Transpordifirmadel on tulnud ette, et toll on veoki arestinud, kuna veosedokumentidel on võltsitud tollipitsatid. Nende probleemide vastu ei aita ka kindlustusleping, kuna riigiorganite sekkumisest tekkinud kahjude hüvitamine on kindlustuslepingus välistatud.

Eksportijatel või importijatel aitab riske maandada veosekindlustusleping, kus kindlustusobjekt on veetav kaup. Kauba vedaja sõlmitud vedaja vastutuskindlustus ei anna siiski piisavat garantiid, kuna kindlustuskate ning hüvitiste piirmäärad on erinevad.

Hetkel kuum