15. september 1997 kell 22:00

Kesk-Euroopa arendab vabakaubandust

Ühendusse kuulub kuus riiki -- Sloveenia, Poola, T?ehhi, Slovakkia, Ungari ja Rumeenia. Kandidaatide hulgas on Läti, Leedu, Bulgaaria, Horvaatia, Makedoonia ja Ukraina. Bulgaariaga algavad liitumisläbirääkimised septembri lõpus.

CEFTA eesmärk on vabakaubanduspiirkonna loomine aastaks 2001. Samuti on organisatsiooni nimetatud Euroopa Liidu eesruumiks, mis peab näitama liikmete küpsust keerulistes küsimustes kokkuleppele jõudmisel.

Tööstuskaupadelt on enamus tõkkeid kõrvaldatud, põllumajandussaaduste osas on edu tagasihoidlikum. Ükski piirkonna riik pole valmis oma põllumajandussektorit väliskonkurentsile täiesti avama. Nädalavahetusel jättis Sloveenia alla kirjutamata osale toiduainetariifide kõrvaldamise otsustele.

Edaspidi on kavas vabakaubandust laiendada teenuste valdkonda ning kõrvaldada piirangud kapitali vabalt liikumiselt.

Seni on tollibarjääride alandamisega kahepoolne kaubandus mõnede riikide vahel kasvanud enam kui 50%. Regioonisisene eksport (ilma Rumeeniata) kasvas 1996. a 11,5 mld dollarini.

Kuuest CEFTA liikmest on neli saanud kutse Euroopa Liitu. Ministrite ühisavaldusest jäi aga välja klausel üksteist Euroopa Liiduga ühinemisel toetada. Põhjuseks oli Ungari ja Slovakkia erimeelsused inimõiguste osas. Slovakkia ja Rumeenia on ainsad ühenduse riigid, keda Euroopa komisjon pole soovitanud liitumisläbirääkimistele kutsuda. FT

Hetkel kuum