15. september 1997 kell 22:00

Kuidas käituda kauba transpordil tekkinud õnnetuse korral

Rahvusvahelise kaubandusega tegelev ettevõte, vedaja ja kindlasti autojuht võivad silmitsi seista faktiga, et kaubaga juhtub teel olles õnnetus. Mida ette võtta?

Lihtsaimas olukorras on klient, kelle kaupa veetakse. Andes kauba üle vedajale, võtab viimane sellega endale ka vastutuse perioodiks, kuni kaup on saajale üle antud. Kauba täieliku või osalise hävimise korral saab puudujäägi osas esitada nõude vedajale. Kui kauba ostjal või müüjal on sõlmitud veosekindlustusleping, tuleb vastav nõue esitada kindlustusseltsile, kes kliendile kahju hüvitab ning ise kahju tekitajatega edasi tegeleb.

Kauba saaja peab kauba vastuvõtmisel kindlasti veenduma, kas saadetisega on kõik korras, vastasel juhul tuleb CMR-saatelehele teha märkused. Vedajale pretensiooni esitamiseks on aega 10 päeva.

Transpordifirma ehk vedaja on tavaliselt see, kellele nõue kaubaga toimunud kahju eest esitatakse. Isegi kui klient on oma kaubaga toimunud hüvitise mujalt kätte saanud (nt veose kindlustajalt või ekspedeerijalt, kes kauba vedu korraldab), nõutakse hüvitatud osa ulatuses nõue vedajalt regressi korras. Seetõttu on vedajal oma vastutuse kindlustamine eriti oluline. Ta peab hästi olema tutvunud CMR-konventsiooniga, samuti kindlustustingimustega, et võimalikke arusaamatusi vältida. Ka on vaja anda täpsed tegutsemisjuhised autojuhile kahju toimumise korral. Autojuht peab kauba vastuvõtmisel kontrollima kauba koosseisu ning pakendit ja oma tähelepanekutest CMR-saatelehele märkuse tegema.

Kahju korral, nt liiklusõnnetus, tuleb see nõuetekohaselt registreerida ning kohe oma transpordifirmat teavitada, kes omakorda peab vastavuses kindlustuslepingus sätestatuga teavitama kahjust kindlustusandjat. Kiire tegutsemine kahjujuhtumi korral aitab tihtipeale kahju suurust oluliselt vähendada või vältida kahju edasist suurenemist (nt kiiresti riknevate kaupade puhul).

Oluline on olukorra täpne fikseerimine. Kui tegemist on liiklusõnnetusega, tuleb kohapeal koostada skeem, et hiljem oleks võimalik avarii põhjuseid kergemini tuvastada. Kahjustatud kaup tuleb samuti üle vaadata ning fikseerida kahjustatud ning kahjustamata kauba kogused. Kasuks tuleb fotode tegemine sündmuskohal.

Kokkuvõttes on kaubaga toimunud kahju puhul olulised kolm asja: olukorra täpne fikseerimine, kiire kõikide võimalike asjaosaliste (politsei, transpordifirma, ekspedeerija, ostja/müüja, kindlustusandja) teavitamine ja võimaliku kahju edasise suurenemise ärahoidmine.

Hetkel kuum