21. september 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Rahaturufondid. Lähtudes investorite huvidest ning vältimaks segadusi tootluse numbrite avaldamisel Äripäevas, alustavad Hansa rahaturufond, Hoiupanga rahaturufond ja Tallinna Panga rahaturufond tänasest samadel alustel eelmise päeva, ühe kuu ning aasta keskmise netotootluse avaldamist. Tootluse arvutamisel kasutab Hansa rahaturufond market to market- -meetodit, ülejäänud fondivalitsejad kasutavad amortiseerimist.

- Talse indeksifond. Tallinna Panga Varahalduse AS alustab 6. oktoobril Eesti teise indeksifondi, Talse indeksifondi osakute levitamist. Fondi portfelli hakkavad kuuluma samad aktsiad, mille põhjal praegu arvutatakse Tallinna börsi indeksit Talse. Osaku hind sõltub indeksi väärtusest.

- Estiko. 19. septembril toimus Tartus ASi Estiko aktsionäride erakorraline üldkoosolek. Koosolek otsustas taotleda ASi Estiko aktsiate noteerimist Tallinna väärtpaberibörsi lisanimekirjas ja võtta vastu põhikiri uues redaktsioonis. Estikol on pärast A-aktsiate muutmist E-aktsiateks 2 988 040 E-aktsiat.

- Hansapank. Hansapanga kontserni bilansimaht kasvas augustis 174,1 mln krooni võrra ehk 1,5%, moodustades 31. augustil 11 870,4 mln krooni. Juuli lõpu seisuga oli Hansapanga grupi turuosa Baltimaades 12,4%. Grupi augustikuu puhaskasum oli 46,8 mln krooni, kaheksa kuuga on grupp teeninud 348,5 mln krooni ehk 73,4% aasta kasumiprognoosist.

- Hüvitusfond. Hüvitusfond fikseerib aktsionäride nimekirja intresside maksmiseks I, IV ja V seeria obligatsioonidele 24. septembri päevalõpu seisuga. Täna, 22. septembril, ostetud Hüvitusfondi I, IV ja V seeria obligatsioonid ei oma enam õigust intressile. Hüvitusfond maksab I, IV ja V seeria obligatsioonidele intressi 10,08 Eesti krooni obligatsiooni kohta.

Hetkel kuum