24. september 1997 kell 22:00

Innovatsioonipanka kohustati kohtusse ilmuma

Innovatsioonipanga presidendi Michail Dashkovsky halduskohtule saadetud taotluses väidetakse, et seoses Eesti Panga nõukogu 9. septembri otsusega Innovatsioonipanga tegevuslitsentsi tühistamise kohta on pank kui juriidiline isik kaotanud õigus- ja teovõime. Sellest lähtuvalt palus Dashkovsky peatada kohtumenetluse, kuni Innovatsioonipanga aktsionärid tulevad kokku ja määravad kindlaks panga õigusjärgse äriühingu.

Dashkovsky kinnitas samas kohtule, et panga esindaja advokaadi Sanjay Jaanus Mody volitused on lõppenud.

Kohus jättis Dashkovsky palve kui põhjendamata taotluse rahuldamata ning pani arutusele advokaadibüroo Kaasik & Co esitatud taotluse, milles paluti kohtuistung seoses advokaat Mody haigusega edasi lükata.

Tallinna halduskohus jättis ka selle taotluse rahuldamata, sest selgusetuks jäi Sanjay Jaanus Mody volituste küsimus. Kui Mody volitused on Michail Dashkovsky väitel lõppenud, siis ei saa ka advokaadi haiguse tõttu kohtuistungit edasi lükata.

Eesti Panga esindaja vandeadvokaat Aare Tark ütles viitega seadustele, et juriidilise isiku õigus- ja teovõime lõpevad siis, kui on alanud ettevõtte likvideerimisprotsess või kui ta on äriregistrist kustutatud.

Eesti Pank pole Innovatsioonipanga suhtes alustanud krediidiasutuste seaduse mõistes ühtegi likvideerimistoimingut ja aktsiaselts Eesti Innovatsioonipank tegutseb äriühinguna edasi. Pangalt on võetud vaid õigus tegutseda krediidiasutusena, lausus Tark.

Tallinna halduskohus leidis, et ilma kaebuse esitanud Innovatsioonipanga esindajateta pole võimalik kohtulikku arutelu alustada. Eesti Panga esitatud taotluse põhjal ja tuginedes halduskohtumenetluse seadustikule tegi kohus määruse, millega Innovatsioonipanga esindaja ilmumine järgmisele kohtuistungile 24. oktoobril tehti kohustuslikuks.

Aare Tark hindas Innovatsioonipanga esindajate käitumist kui kohtuasja tahtlikku venitamist.

Eesti Panga infotalitus tegi eile pärast kohtuistungit avalduse, milles öeldakse, et Innovatsioonipanga poolt peale surutud asjatud pikaajalised vaidlused tuleb lõpetada kiiresti ja lahendada Innovatsioonipanga kreeditoride huve silmas pidades. Avalduse kohaselt taotleb Eesti Pank võimalikult kiiret kohtuasja sisulise arutelu algust.

Eilne kohtuistung oli juba kolmas, mis on Innovatsioonipanga ja Eesti Panga vahelistes kohtuvaidlustes Innovatsioonipanga palvel edasi lükatud.

Innovatsioonipanga märtsis esitatud kaebuses vaidlustati pangainspektsiooni ettekirjutus, mis sai üheks aluseks panga litsentsi tühistamisel. Kaebuses soovib Innovatsioonipank selgust, kas pangainspektsioonil on õigus küsida andmeid krediidiasutuse aktsionäride ja nendega seotud isikute kohta.

Hetkel kuum