13. oktoober 1997 kell 22:00

Balti Baasi üldkoosoleku otsused on kehtetud

Hoisti Kraana ainuaktsionärina 51 protsenti Balti Baasi ASi aktsiatest kontrollinud Raigo Pert sai kohtule esitatud hagiavalduse kohaselt Balti Baasi aktsionäride 29. augusti erakorralisest koosolekust teada 10. septembril, mil politsei ja turvafirma Akropol esindajad nõudsid nimetatud koosoleku otsustele tuginedes ruumide vabastamist.

Kohtule esitatud materjalidest ilmnes, et Hoisti Kraana ASi esindas Balti Baasi aktsionäride koosolekul ASi Eriõli üks omanikke Priit Piilmann, kes oli saanud oma volikirja Venemaal registreeritud ASi Orenburgneft poolt Hoisti Kraana juhatajaks pandud Rein Pinni käest. Perdi esindaja advokaat Sanjay Jaanus Mody esitas kohtule Hoisti Kraana nõukogu protokolli, mille kohaselt oli alates 25. augustist juhatajaks hoopis Andres Ausman, kes kuni viimase ajani, enne tööleasumist Tallinna meretehases, tegutses N-Terminaalis.

Hageja dokumentidele tuginedes leidis kohus, et Piilmannil puudusid volitused Hoisti Kraana esindamiseks, järelikult oli Balti Baasi aktsionäride koosolekul esindatud ainult 49 protsenti aktsiatest, mis kuuluvad Tallinna linnale. Eelöeldust lähtudes ja äriseadustikust juhindudes tunnistaski kohus Balti Baasi aktsionäride koosoleku otsused kehtetuks. Kohtusse ilmumata jätnud Tallinna linna esindaja taotluse istung edasi lükata jättis kohus tähelepanuta.

Hoisti Kraanat sidus Orenburgneftiga leping, mille järgi Orenburgneft finantseeris kahe miljoni USA dollariga Bekkeri sadamasse naftaterminaali rajamise eeltöid. Investeeringu katteks pantis Hoisti Kraana kõik oma aktsiad Orenburgneftile, kusjuures pandi realiseerimise õigus avaneb lepingu järgi pärast seda, kui Hoisti Kraana pole kuue kuu jooksul täitnud lepingus seotud maksetega seotud kohustusi.

Augustis leidis Orenburgneft, et Hoisti Kraana pole lepingut täitnud, ja kuulutas välja avaliku enampakkumise viimase aktsiatele. Ühe osalejaga oksjonil ostis aktsiad üles seesama Orenburgneft, kes müüs need samal päeval edasi Eriõli tütarfirmale ASile Diopsiid.

Raigo Pert on esitanud Tallinna linnakohtule kaks hagiavaldust. Ühes neis taotleb ta Hoisti Kraana aktsiate ostu-müügilepingu tühistamist ning teises pandieseme realiseerimise kehtetuks tunnistamist.

Hetkel kuum