19. oktoober 1997 kell 22:00

Kriminaalasi Andrei Kalat?ovi vastu

1994. aastal ASi SVL Botransi presidendi kohalt tagandatud Andrei Kalat?ov laenas endale ligi pool miljonit krooni, millest seni on pool tagastamata. Ka puuduvad kuludokumendid ettevõtte kassast sularahana väljavõetud välisvaluuta ja Eesti kroonide kohta ühtekokku ligi 800 000 krooni ulatuses. Samuti oli ta andnud oma õele, kes samas firmas palgal oli, tagastamatut laenu 6000 USA dollarit korteri ostmiseks.

Kriminaalasi algatati lähtuvalt kriminaalkoodeksi paragrahvist, mis näeb ette karistuse vara riisumise või omastamise eest ametiseisundit kuritarvitades. SVL Botrans oli politsei poole pöördunud juba 1995. ja 1996. aastal, kuid siis andis Kalat?ov lubaduse raha aasta jooksul tagasi maksta ning politsei tegi määruse kriminaalasjast keeldumise kohta kuriteo koosseisu puudumise tõttu.

SVL Botransil on Kalat?ovile muidki pretensioone, täpsemalt tema juhitud ASile Bonza. Nimelt oli Kalat?ov Botransi presidendina andnud Bonzale krediiti 2,4 miljonit krooni, mis on seni tagasi maksmata. Avaldust Bonza kandmiseks äriregistrisse pole esitatud ja ettevõtte läheb sundlikvideerimisele.

Tegu on sisuliselt varatu ettevõttega, millel on üleval ka üsna suured võlad riigile -- koos viivisega ligi 650 000 krooni. Bonza vastu esitatavate nõuete rahuldamise tõenäosus on kaduvväike.

Läinud aastal käis ASiga Bonza ja Kalat?ovi teise firmaga, ASiga Bonman, kohut Ühispank. Kohus mõistis mõlemalt aktsiaseltsilt tagastamata laenu katteks solidaarselt välja 3,3 miljonit krooni, jättes rahuldamata Bonmani vastuhagi 12 miljoni krooni nõudes. Veelgi varem, 1994. aastal mõistis kohus Bonzalt Eesti Kiviõli kasuks välja laenuks saadud 800 000 krooni, mille tasumisega Bonzal samuti raskused tekkisid.

Ka Bonmanil oli veel kuni kevadeni suur maksevõlg -- koos viivisega ligi pool miljonit krooni, mis on aga tänaseks likvideeritud.

1996. aasta suvel asutas Kalat?ov koos äripartneritega ASi Bonman Invest, millel on Tallinna väärtpaberibörsi litsents maaklerina tegutsemiseks. Ka Kalat?ov ise on oma viimase aja põhitegevuseks pidanud võlgade tagasimaksmist. Enda väitel kaotas ta miljoneid Venemaa majandust tabanud kaose tõttu aastail 1993--1994.

Hetkel kuum