22. oktoober 1997 kell 22:00

Äriregistrist ja ärinimede sarnasusest

Äriregistrid nõuavad ärinime registrisse kandmisel kahetähelist erinevust. Peaasjalikult viidatakse äriseadustiku paragrahvi 11 lõikele 2 -- äriühingu ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Antud juhul on tegemist õigusnormiga, mis ei reguleeri lõplikult ärinimede eristatavust üksteisest.

See on viiteline õigusnorm, mis nõuab täiendavat regulatsiooni. Eesti õigusloomes puudub akt, mis annaks konkreetsemad sätted, mida teha juhul, kui näiteks äriregistrisse tahetakse kanda firmat nimega Van der R, aga on olemas aktsiaselts Van Der.

Riigi (antud juhul kohtuvõimu) esindaja lahendab küsimuse määrusega (otsustus, millega kandeavaldus jäetakse rahuldamata). Materiaalõiguslikuks aluseks on sellele eelpoolmainitud kaubandusseadustiku säte.

Tõstatub küsimus, kas taotletav ärinimi on teistest ärinimedest eristatav või mitte. Eristatavus peab väljenduma formaalse loogika reeglitele tuginevana. Kui võtta aluseks riigi praktika (?), siis oleks eristatavad sõnast Van Der ärinimed, nii nagu OÜ Vaan Deer või OÜ Vann Derr või OÜ VV an DD er ning mitte mingil juhul OÜ Van der R. Kuigi häälduselt on erinevus kahehäälikuline -- vastavalt van der ja van der er.

Leian, et see valdkond vajab täpsemat normeerimist seadusandja poolt. Aktsepteeritav peaks olema ka ärinimede ühetäheline erinevus. Nii näiteks võiks lubatud olla kanda äriregistrisse OÜ X-Trading ja AS Y-Trading, sest indifitseeritus väljendub ärinime algustähes.

Lubatud võiks olla ka erinevus ühe tähe võrra, kui see väljendub ärinime lõpus, nt OÜ Van der R ja AS Van Der. Viimane oleks lubatud, kui eristatavus sarnastest oleks kahehäälikuline. Mingil juhul ei tohiks lubada ühetähelist erinevust, kui ärinime lõpus asuvad kaks täishäälikut, nt AS Fifaa ja OÜ Fifa.

Samuti võiks piirangud seisneda kaitstud kaubamärgis sisalduva nime kasutamisega teiste isikute poolt. Ei saa eksisteerida korraga aktsiaseltse Coca Joogid ja Coca-Cola Joogid.

Põhjendus seisneb nende põhikirjaliste tegevusalade sarnasuses -- mõlemad tegelevad karastusjookide tootmisega. Samas võiks lubada tegutseda firmal OÜ Cola Transiit.

Käesoleva artikliga soovin seadusandjatele edu edaspidises töös ja loodan, et selle valdkonna alanormeeritus ei muutuks ülenormeerituseks. Viimase kohta võib näiteks tuua Euroopa Liidu õigusloome (NB! banaani kuju).

Hetkel kuum