23. november 1997 kell 22:00

Kas firmade organisatsioonidesse kuulumine on vajalik?

- Arvutifirmad kuuluvad kahte sarnasesse organisatsiooni: Eesti arvutifirmade assotsiatsiooni (EAA) ja Eesti tarkvara seltsi (ETS). Mõlemad on sarnaste eesmärkidega.

EAA loodi veidi hiljem, algse eesmärgiga võidelda väljastpoolt Eestit, eriti Soomest tulevate riigihangete saajate vastu. Et tolleaegsesse infonõukogusse kuuluks rohkem arvutifirmade esindajaid, oligi otstarbekas luua eraldi organisatsioonid. EAA eestvedajaks jäi arvutitootja Microlink. Pennu kuulub ETSi ja dubleerivas organisatsioonis olemine pole minu arvates meile oluline. Microlinki kui konkurendiga ühes organisatsioonis olemine meid ei segaks, aga kahe ühenduse eesmärgid on sarnased.

Selts annab võimaluse konkurendi või äripartneriga koos olla. Otsest kasu on raske mõõta, kuid rahvusvahelistes programmides osalemise plaanis saab kasu küll . Samuti on ühiskondlike organisatsioonide abil fondidest abi taotlemine lihtsam.

- Tootjaid ühendavad organisatsioonid on igati vajalikud ja peavad olema. Majandustarkvara tootvad ja müüvad firmad on juba neli korda ümarlaua taga istunud ja me liigume oma spetsiifikat arvestava seltsi loomise suunas. Meie kui spetsiifilise tarkvarafirma kuulumist näiteks Eesti tarkvara seltsi ei pea ma aga mõttekaks, sest ükski inimene ei ole suutnud mulle ära seletada, miks me peaksime sinna kuuluma ja mida kasulikku see meile annab. Programeerimine kui tegevus veel pelgalt ei ühenda, lõpuks võib ju ka treipinki programmeerida ja sel juhul ei näe ma meid tarkvara seltsiga siduvat lüli.- Tarkvara seltsi liikmete propagandana kasutatav väide, et saan tarkvara seltsiga üheskoos Hannoverisse rahvusvahelisele infotehnoloogia messile Cebit sõita, mind küll ei meelita. Kui ma tõesti messi külastada tahan, leian ka ise raha ja võimaluse oma soovi teoks teha.

- Liidud on positiivne nähtus. Meil on autode müügi- ja teeninduettevõtete liidu (AMTEL) liikmena positiivne kogemus. Saame infot, ka riik arvestab liiduga, arutab seadusemuudatusi -- oleme teinud valitsusega koostööd müügi, sissetollimise ja maksustamisküsimustes. AMTEL parandab ka automüüjate mainet. ASi Helkama Auto juhataja

Ants Allik:

- Meie ei vaja AMTELi, ma ei näe kasutegurit. Probleemid, mille lahendamiseks meidki sinna on kutsutud -- tolliküsimused jms, olid meil juba endal lahendatud. Oleme kaubandus-tööstuskoja liikmed, sellest peaks ettevõtlusprobleemide lahendamiseks piisama. Kasutegur on suurem ka maksumaksjate liitu kuulumisest.

Hetkel kuum