24. november 1997 kell 22:00

Tartu peapumpla ehitus jätkub

Eelmisest nädalast jätkab ehitusfirma Eviko üle viie aasta seisnud Tartu kanalisatsiooni peapumpla ehitust.

Ehituse tellija, ASi Tartu Veevärk juhataja Toomas Kapi sõnul on peapumpla ehitusmaksumus 15,11 mln krooni. Pumplasse paigaldatavad kuus miljonit krooni maksvad elektri- ja automaatikaseadmed ostetakse Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupanga laenu eest.

4 mln krooni maksva uppumiskindla pumba tarnib Tartu Veevärgile ?veitsi firma Joseph Egli AG, kes muretses ja monteeris ka Tartu reoveepuhasti seadmed.

Tartu peapumpla peaks valmima juunis. Peapumbajaam on lüli tunnelkollektori ja reoveepuhasti vahel. Peapumplasse tuleb tunnelkollektori kaudu 3/4 Tartu reoveest ja 2/3 sademete veest.

275 m pikkune tunnelkollektor «Kesklinn 1» valmib tuleval sügisel. Uue lõigu valmides hakkab aasta aega töötanud Tartu reoveepuhasti puhastama ka Annelinna ja Emajõe piirkonna reovett. Praegu puhastatakse ainult veerand Tartu reoveest. ÄP

Hetkel kuum