31. oktoober 2001 kell 22:00

Teadlaste süüdistamine põhineb valeinfol

Tallinna Turvalisus- ja Integratsiooniameti integratsioonikomisjoni abiesimehena pean vajalikuks ümber lükata ajakirjanduses ilmunud süüdistused komisjoni liikmete poolt iseendile raha eraldamises.

Tallinna Turvalisuse- ja Integratsiooniameti juures töötab kolm komisjoni. Mina olen integratsioonikomisjoni liige ja komisjoni koosseisus teinud ametile ettepanekuid mittetulundusühingute (MTÜ) poolt esitatud integratsiooniprojektide rahastamiseks.

Kõik ajakirjanduse tähelepanu pälvinud projektid ei ole aga seotud integratsioonikomisjoniga ning nende olemust ma lahti seletama ei ole pädev. Võin vaid kinnitada, et meie komisjon on oma tööd võtnud väga tõsiselt.

On arusaadav, et Tallinna integratsiooniprogrammi koostamiseks on vaja teha teatud eeluuringuid Tallinnale spetsiifilise olukorra selgitamiseks, elanike suhtumiste ja probleemide kaardistamiseks ning nende alusel integratsioonialaseks tegevuseks ettepanekute koostamiseks. Selleks tellis linna integratsiooniamet sotsiaalteadlastelt vastavad uuringud.

Ajakirjanduses on fakte kontrollimata väidetud, et meie komisjon jagas raha iseendale. See ei vasta tegelikkusele. Taolise süüdistuse puhul ei eristada uurimisprojekte, mida tehti Tallinna integratsiooniprogrammi ettevalmistamiseks ja MTÜdega seotud projekte, mis on mõeldud integratsiooni edendamiseks linnas.

MTÜde projektide puhul komisjon tõepoolest vaatas need läbi ja tegi integratsiooniametile soovitusi raha jagamise suhtes. Uurimisprojektide puhul seda aga ei olnud, sest linnaamet tellis need konkreetsetelt organisatsioonidelt ja isikutelt. Me ei läbinud konkurssi, mille suhtes komisjon oleks saanud iseenda liikmete kohta mingi otsuse teha.

Samas ma möönan, et erinevus teadusuuringute ja MTÜde rahastamise vahel ei pruugi pealiskaudsele vaatlejale selge olla. Tegelikult oli sama teema päevakorras ka ühel kevadisel integratsioonikomisjoni koosolekul.

Üks komisjoni liige pakkus välja, et tuleks paluda Tallinna linnavalitsuse juristilt ametlikku arvamust selle kohta, kuidas hinnata komisjoni liikmeks olekut ja samal ajal uurimisprojekti esitamist ning kas meid ei saa süüdistada korruptsioonis. Vastus kõlas, et tegemist ei ole korruptsiooniga ei juriidilises ega moraalses mõttes, kuna uurimisprojektid on integratsiooniameti tellimus ja komisjon neid ei arutanud ega raha ei määranud.

Kõik eelöeldu on dokumentaalselt tõestatud komisjoni istungite protokollidega, juristi vastusega ja teiste dokumentidega. Olen ajakirjanikele korduvalt asja lahti rääkinud ja mulle jääb mõistetamatuks, miks üritatakse poliitilisse skandaali mässida ka sotsiaalteadlasi. Ootan pikisilmi, et nii linnavalitsuse sisekontroll kui ka volikogu revisjonikomisjon peaksid vajalikuks ka komisjonide liikmetega ühendust võtta.

Kõigi Jaan Tõnissoni Instituudi projektide realiseerimise eest on alati vastutav olnud instituudi direktor Agu Laius, kelle allkirjaga esitatakse projektitaotlused. See ei tähenda, et Agu Laius ise ka projekte realiseerib.

Autor: Agu Laius

Hetkel kuum