Heidit Kaio • 12. detsember 2001 kell 14:07

Linn kavandab väikeelamute ala laiendamist Tiskres

Linnavalitsus otsustas algatada detailplaneeringu Tiskres, mille eesmärk on väikeelamukompleksi rajamine.

Planeeritava ala suurus on 10,4 ha. Sarnaselt Tiskre tee 22 a kinnistule plaanib linn endise kinnistu Jõeoti-28 maaalale rajada väikeelamukompleksi. Planeeringus kavandatakse piirkonda ka lasteaed. Planeeringuga määratakse krundipiirid ja ehitusõiguse ulatus ning lahendatakse juurdepääsud, parkimine, heakorrastus, haljastus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala asub osaliselt järgmistes kaitsetsoonides: Tiskre oja veekaitsevöönd 10 m, kallasrada 4 m ja ehituskeeluvöönd 50 m.

Hetkel kuum