Heidit Kaio • 12. detsember 2001 kell 7:31

Riigikogu võtab täna vastu maamaksu seaduse

Täna on riigikogul plaanis võtta vastu maamaksu seadus, millega maamaksumäär tõuseb 0,1 kuni 2,5 protsenti.

Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest.

Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu võib maamaksumäära kehtestada diferentseeritult maa hinna tsoonide lõikes. Tallinna uus võimuliit on sätestanud oma koalitsioonileppes, et Tallinnas saab olem maamaksumäär 0,6 protsenti.

Maksusoodustus on põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritavale maale ja loodusliku rohumaale, mille maamaksu määr on 0,1 kuni 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Maamaks suureneb kõikides neis piirkondades, kus on aktiivne kinnisvaraturg ning tehakse palju tehinguid, näiteks Tallinna vanalinnas, Nõmmel, Kadriorus, Meriväljal, Pärnus, mõnedes Tartu linnaosades, aktiivsetes suvituspiirkondades, nagu Otepää ümbrus, ning rannaäärsetel aladel.

Enamikus neis kohtades tõuseb maamaks siiski mõned korrad, kuid Saaremaal tõuseb see sadu kordi.

Samas osale valdadest tähendab seadus maamaksu vähenemist kuni 45% võrra, mis tähendab, et neil jääb saamata tulu valla eelarvesse. Üks selliseid on Lohusuu vald.

Hetkel kuum