Sulev Oll • 12. detsember 2001 kell 13:00

Valitsus ja ametiühingud jõudsid palgatingimustes kokkuleppele

Täna peetud kahepoolsetel läbirääkimistel Vabariigi Valitsuse ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga saavutati põhimõtteline kokkulepe nii riigiteenistujate palgakorralduse reformi põhimõtete kui ka riigiteenistujate ja valitsusasutuste 2002. aasta palgatingimuste kokkuleppe osas.

Riigiteenistujate palgakorralduse reformi põhimõtete kokkuleppe kohaselt kehtestab Vabariigi Valitsus 1. jaanuarist 2003 koostöös Eesti Ametiühingute Keskliiduga alampalga määrad ühetaoliste põhifunktsioonide ja sarnase vastusastmega ametikohtade palgagruppidele.

Kokkuleppe kohaselt moodustatakse 2003.aastal asutustesse palgakomisjonid, kes valmistavad ette asutusesisesed palgajuhendid.

Riigiteenistujate palgakorralduse reformi põhimõtete kokkuleppe sõlmivad Vabariigi Valitsus ja Eesti Ametiühingute Keskliit ühiselt välja töötatud ja praegu Riigikogu menetluses oleva uue avaliku teenistuse seaduse järgi.

Riigiteenistujate 2002. aasta palgatingimuste kokkuleppe lõplikuks sõnastamiseks täpsustatakse veel vanglaametnike ja politseiametnike palgaalammäärad.

Osapooled kogunevad uuesti 17. detsembril, et mõlema kokkuleppe lõplik sõnastus veel kord ühise laua taga üle vaadata.

Hetkel kuum