ÄP fototoimetus • 19. detsember 2001 kell 22:00

Riiklike dokumendiplankide ja pitserite näidised registreeritakse

Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidised tuleb registreerida valitsuse asutatud registris. Registri eesmärk on koondada ühtsesse andmebaasi nende dokumentide ja pitserite kohta käivad andmed, tagades nii pideva ülevaate nende kasutuselevõtmise, kasutamise ja kehtetuks tunnistamise üle. Ühtlasi võimaldab registri tegevus riigiasutustel, riigivõimu teostavatel organitel ja isikutel ning avalikkusel saada operatiivset teavet vajalike registriandmete kohta. Registri vastutav ja volitatud töötleja on Riigikantselei.

Määruse kohaselt esitavad riigiasutused, riigivõimu teostavad organid ja isikud riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide näidised ning riigivapiga pitserite näidised enne kasutuselevõtmist Riigikantseleile registrisse kandmiseks.

Näidised hõlmavad üldplanke, õigusaktide, haridust tõendavate dokumentide planke, töötõendite, mitmesuguste lubade (autojuhiload, tegevusload, juurdepääsuload jms) ja tunnistuste planke, isikut tõendavate dokumentide planke, ametimärkide ( etoonide) näidiseid, sertifikaatide planke, patendikirjade, valitsusasutuste aukirjade, tänukirjade, teenetemärkide tunnistuste planke, tööraamatu, tööraamatu duplikaadi ja tööraamatu vahelehe planke ning Eesti viisade (kleebise vormis) näidiseid.

Riigivapi seaduse kohaselt tuleb enne riigivapiga pitsati kasutuselevõttu registreerida see vastavat registrit pidavas Riigikantseleis.

Riigikantseleil on õigus riigivapiga pitsati registreerimisest ka keelduda, seda juhul kui taotlejal ei ole riigivapi seaduse alusel õigust omada riigivapiga pitsatit või kui pitsat ei ole selle seaduse ja riigilipu ja riigivapi etalonkujutiste nõuete kohased.

Riigivapiga pitsatit on võimalik ka kehtetuks tunnistada, seda tehakse juhul, kui pitseri tekstis sisalduvad andmed on aegunud; kui pitsat ei ole seadusliku valdaja valduses ja on oht, et ametiisiku, asutuse või organi pitsatit võidakse kasutada õigusvastaselt, tekitades sellega kahju riigile ja isikute õigustele; või juhul, kui konkreetse asutuse või isiku tegevus on lõpetatud.

Autor: ÄP

Hetkel kuum