18. detsember 2002 kell 22:00

Jõulude ajal tasub olla tulega ettevaatlik

Päästeamet tahab siinkohal meenutada, et elus tuli on küll hubane ja on jõuluaja lahutamatu kaaslane, kuid ettevaatamatul käitumisel võivad olla ettearvamatud tagajärjed.

Eelmisel aastal jõulude ajal oli Eestis 160 tulekahju. See on küll vähem, kui aasta enne seda, kuid siiski küllalt palju, et manitseda elanikke ettevaatlikkusele.

Jõulud on kodu- ja hingerahu aeg. Tehkem siis kõik, et muuta see kaunis aeg turvaliseks nii endale kui ka oma lähedastele. Seejuures tasuks meeles pidada järgmisi olulisi asju:

Ära jäta lapsi omapäi lahtise tulega.

Kui toas põleb küünal, ära lülita elektrivalgustust täielikult välja.

Veendu, et kütteseadmed on kontrollitud ja ilmnenud vead kõrvaldatud.

Lastepidudel peavad juures viibima täiskasvanud (lapsevanemad, kasvatajad või õpetajad), kes on tuleohutusnõuetest teadlikud ja oskavad tulekahju korral käituda ning teisi juhendada.

Enne asutuse ruumides toimuvat pidu peab tuleohutuse eest vastutav töötaja kontrollima üritusega seotud ruumide ja koridoride tuleohutusseisundit, veenduma tulekustutusvahendite olemasolus ja kättesaadavuses.

Tuleb vaadata üle varuväljapääs ja koht, kus asub telefon. Neid peaksid teadma nii ruumide valdaja ja juhul kui ruumid on antud teistele kasutada, siis ka keegi vastutav isik pidu pidavast kollektiivist. Tuleohutuse eest vastutab alati kas ruumi omanik või valdaja, mitte ühekordne kasutaja.

Asutuse jõulupeol on keelatud kasutada ruumis mistahes ilutulestikku, sära- ja steariinküünlaid, paukpakke jms. Kuuseoksad peavad olema seintest ja laest vähemalt 1 meetri kaugusel, v.a. kiviseinte puhul. Kodudes ja kirikutes võib sära- ja steariinküünlaid kasutada, kuid leek peab jääma kardinatest jm. kergestisüttivatest asjadest eemale.

Neid soovitusi ja muid tuleohutusnõudeid järgides ei ohusta tuli meie ja meie lähedaste elu ja tervist.

Päästeamet soovib kõigile turvalist jõulunädalat ja ilusat aastavahetust!

Autor: Mari Tikan

Hetkel kuum